3 oktober 2012

Regionale netbeheerders stellen opnieuw forse tariefstijging voor

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceerde afgelopen week de tarieven die regionale elektriciteit- en gasnetbeheerders volgend jaar in rekening willen brengen. VEMW heeft de voorstellen bestudeerd en de tarieven per netbeheerder in een overzicht gezet. VEMW concludeert dat de netbeheerders voorstellen om de tarieven volgend jaar opnieuw fors te verhogen, dit terwijl er enorme winsten gemaakt blijken te worden. VEMW roept haar leden op de voorgestelde tarieven voor hun eigen situatie door te rekenen en bevindingen hierover aan VEMW te sturen.

Netbeheerders moeten jaarlijks een tariefvoorstel indienen bij de NMa. Bij de voorstellen moeten de netbeheerders een door de NMa verstrekte doelmatigheidskorting (x-factor) en de consumentenprijsindex (cpi) toepassen. Aan de hand van de voorstellen van de netbeheerder stelt de NMa uiteindelijk de maximumtarieven per netbeheerder vast in een besluit. Alvorens een besluit te nemen worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de voorgestelde tarieven in te dienen.

VEMW komt na bestudering van de voorstellen tot de conclusie dat de inkomsten van de netbeheerders in 2013 met 10 á 11 procent gaan stijgen en dat de voorgestelde tarieven voor sommige bedrijven fors hoger uit kunnen pakken dan de geclaimde 8 tot 10 procent.

Het grootste gedeelte van de stijging is te verklaren door het toepassen van een negatieve doelmatigheidskorting. VEMW heeft meermaals benadrukt dat de NMa niet bevoegd is om een negatieve korting toe te passen. In 2010 besloot de NMa dat de netbeheerders tot en met 2013 een negatieve x-factor toe mogen passen.

Algemeen directeur van VEMW, Hans Grünfeld: “De zogenaamde x-factor moet netbeheerders een prikkel geven om zo efficiënt mogelijk te werken. Een negatieve korting draait die prikkel juist om en zorgt voor oplopende kosten maar ook voor ongewenste overwinsten”.

VEMW roept haar leden op om de voorstellen goed te bestuderen en door te rekenen voor hun eigen situatie(s) en de bevindingen te delen met VEMW. Belanghebbenden hebben tot 10 oktober 2012 de tijd om te reageren op de voorstellen. Wilt u een bijdrage leveren dan verzoeken wij u voor dinsdagmiddag 9 oktober uw opmerkingen te sturen aan Frits van der Velde (fvdv@vemw.nl Elektriciteit) of Jacques van de Worp (jvdw@vemw.nl Gas).

Bron: VEMW, NMa, 3 oktober 2012