25 september 2012

Alle informatie over Gesloten Distributie systemen en directe lijnen op VEMW website

Op 20 juli 2012 is de wetgeving aangepast voor particuliere netten. Het begrip 'Particulier Net', waarvoor een 'ontheffing aanwijzing netbeheerder' aangevraagd moest worden is veranderd in het begrip 'Gesloten Distributie Systeem' (GDS). Daarnaast is het begrip directe lijn/leiding (DL) in de wet opgenomen. Voor een GDS dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de NMa, bij een DL kan worden volstaan met een melding aan de NMa. VEMW heeft voor haar leden alle relevante informatie verzameld ten aanzien van de recente wetswijzigingen over particuliere netten.

Op het ledengedeelte van de VEMW website kunt u onder andere een stroomdiagram vinden waarmee onderzocht kan worden of er sprake is van een gesloten distributiesysteem of een directe lijn/leiding. Ook zijn er verschillende presentaties te vinden over de recente wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor bedrijven. Daarnaast zijn de handleidingen van de NMa en de formulieren voor zowel het aanvragen van een ontheffing als het doen van een melding op de website te vinden. 

Elektriciteit  
Gas 

Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie dan kunt u daarvoor bij VEMW terecht. Daarnaast kan VEMW u begeleiden in het traject tot aanvraag van een ontheffing voor een GDS of het doen van een melding voor een directe lijn/leiding.

Bron: VEMW, 25-09-2012