3 september 2012

CBb: geen restitutie voor bestaande aansluitingen op een regionaal gastransportnet

Afnemers met een aansluiting op een regionaal gastransportnet, die is gerealiseerd vóór 1 januari 2011, hebben géén recht op compensatie wanneer een nieuwe aansluiting op de door deze afnemer bekostigde aansluiting wordt aangetakt. Dat volgt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 24 augustus 2012 in een beroepszaak die VEMW had aangespannen tegen een besluit van toezichthouder NMa.

VEMW vindt het niet meer dan redelijk dat een afnemer die een aansluiting heeft laten aanleggen en bekostigd, een tegemoetkoming in die kosten krijgt wanneer een derde later een aansluiting laat realiseren die gebruik maakt van (een deel van) die primaire, bestaande aansluiting.

Mede dankzij initiatieven van VEMW is de aansluitdienst - net als de transportdienst - gereguleerd. Daarbij is er ook een restitutieregeling gekomen, waarbij de hoogte van de restitutie gelijk is aan de restwaarde van het deel van de bestaande aansluitleiding dat tot het gastransportnet behoort. Alleen, deze restitutieregeling in alleen van toepassing voor aansluitingen die zijn gerealiseerd ná 1 januari 2011. VEMW vindt het niet meer dan redelijk dan dat álle aansluitingen voor een compensatie in aanmerking moeten komen en heeft daarom beroep aangetekend bij de rechter, het CBb.

De rechter bestrijdt het argument van VEMW niet dat het redelijk is om alle aansluitingen onder de regeling te laten vallen, maar acht – in lijn met het besluit van de NMa - zo’n regeling praktisch niet uitvoerbaar. Vóór 1 januari 2011 zou nog geen uniformiteit bestaan met betrekking tot het in rekening brengen van aanlegkosten en de betaalde bedragen. Een exacte scheiding van kosten zou niet mogelijk zijn. Ook het argument van VEMW om voor de ontbrekende gegevens de kosten in te schatten is volgens de rechter niet uitvoerbaar. Van discriminatie kan volgens de rechter geen sprake zijn omdat er geen sprake is van gelijke gevallen die ongelijk worden behandeld.

De uitspraak van het CBb is definitief; een beroep is dus helaas niet mogelijk.

Bron: VEMW, 31 augustus 2012