25 juni 2012

Nieuwe elektriciteitsverbinding naar Noorwegen: bijdrage aan Europese marktintegratie?

TenneT en Statnett bereiden een nieuwe elektriciteitsverbinding voor tussen Duitsland en Noorwegen. Deze verbinding moet onder meer windenergie naar Noorwegen transporteren en de leveringszekerheid van het Noordwest-Europese net verhogen. De Noors-Duitse kabel zou een capaciteit krijgen van 1400 MW. VEMW juicht verdere marktintegratie tussen het Europese vasteland en de Scandinavische landen toe maar is benieuwd naar het verdienmodel.

TenneT en Statnett zijn al twee jaar in gesprek over de aanleg van een elektriciteitsverbinding tussen Duitsland en Noorwegen. De uiteindelijke investeringsbeslissing wordt pas in 2014 verwacht; in 2018 zou de gelijkstroomverbinding operationeel moeten zijn. Tot die tijd zijn nog veel onduidelijkheden. Wel is bekend dat de investering voor het eerste deel van de geplande onderzeese verbinding zo'n 1,5 - 2 mrd euro bedraagt. Naar verluidt zal het project-aandeel van TenneT maximaal 25 procent worden. Het project heeft de steun van de Duitse Bondsregering, onder meer via financiering middels risicodragend kapitaal door de Duitse investerings- en subsidiebank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Met NorNed (gereguleerde 700 MW kabel) en BritNed (commerciële 1000 MW kabel) exploiteert TenneT al twee kabelverbindingen vanuit Nederland naar respectievelijk Noorwegen en Groot-Brittannië. De kabels moeten leiden tot een stabielere prijsvorming en efficiencyvoordelen bieden voor de elektriciteitsgebruiker. Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW is blij met dit nieuwe initiatief die de leveringszekerheid en de stabiliteit van het net verder zou moeten bevorderen. Het inzetten van waterkracht uit Noorwegen om de effecten van intermitterende zonne- en windenergie te verminderen is, zeker wanneer het loop-flows van Duitsland naar Nederland vermindert, een goede zaak”.

VEMW is wel bezorgd over de keuze voor het verdienmodel van de Duits-Noorse kabel. Grünfeld: “Het is niet duidelijk of er sprake is van een commerciële of gereguleerde kabel. Verdienmodellen van commerciële kabels verhouden zich niet met de Europese doelstellingen van marktkoppeling en zijn daarom ongewenst. Immers, marktkoppeling zou moeten leiden tot verdere prijsharmonisatie terwijl een commerciële kabel verdient aan prijsverschillen. Bij NorNed is nadrukkelijk gekozen voor een costplus-verdienmodel, waardoor ook bij een kleinere price-spread elektriciteit zijn weg kan vinden tussen de markten. Wat we ons bovendien afvragen is of de eerder door TenneT geopperde COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken nog bestaansrecht heeft wanneer de nu aangekondigde kabel tussen Duitsland en Noorwegen er komt.”

Bron: VEMW, 25 juni 2012