28 februari 2012

VEMW: nieuwe consolidatieslag energienetbeheerders louter voordelig?

Energienetbeheerder Enexis wil de kleinere sectorgenoot Rendo overnemen. Een logische consolidatiestap die volgens VEMW echter ook vragen oproept.

Enexis rondde recent de overname af van het Brabantse Intergas (regio Tilburg). Nu staat het op het punt Rendo (Overijssel, Drenthe) over te nemen. Daarmee krijgt Enexis een groter aaneengesloten gebied in het oosten van Nederland (van noord naar zuid m.u.v. Gelderland) waarin het de elektriciteits- en gasnetinfrastructuur bezit en beheert. Andere grote netbeheerders zijn Liander, Stedin en Delta.

Er is veel te zeggen voor de overname. Aangeslotenen in het Rendo-gebied krijgen nu één netbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Bovendien is die netbeheerder groot en heeft deze een aaneengesloten verzorgingsgebied, hetgeen uit oogpunt van efficiëntie in principe voordelen biedt.

De vraag is echter hoe groot die voordelen zullen zijn en of deze – deels – ook ten goede zullen komen aan de netgebruikers of louter aan de aandeelhouders (gemeenten en provincies). De voorgenomen overname is een volgende stap in de consolidatie van het regionale netbeheer. Verdere consolidatie richting 3 of 4 netbeheerders kan het lastig maken om effectief maatstafconcurrentie toe te passen om te komen tot efficiënte kosten en tarieven voor netgebruikers. Anderzijds kan het ‘opeten’ van kleine netbeheerders door de groten de maatstaftoets ook positief beïnvloeden wanneer die kleine netbeheerders afwijkende kentallen laten zien door inefficiënties. Opvallend is dat de topman van Rendo aangeeft niet overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak van de overname door Enexis.

Bron: VEMW, 28 februari 2012