1 februari 2012

VEMW: verhoging provinciale grondwaterbelasting ongepast

Per 1 januari 2012 is de grondwaterbelasting van het Rijk afgeschaft. De afschaffing is één van de maatregelen in het Belastingplan 2012 die moeten leiden tot een vereenvoudiging van het belastingstelsel. VEMW heeft jarenlang gepleit voor afschaffing van deze concurrentieverstorende belasting die al lang geen milieudoel meer dient. De grondwaterbelasting vormde een forse kostenpost voor bedrijven die grondwater gebruiken, zoals voedingsmiddelenbedrijven, papierfabrieken en drinkwaterbedrijven.

De inkt van het Belastingplan is nog maar net opgedroogd of er bereiken VEMW alweer signalen dat provincies overwegen om de provinciale grondwaterbelasting te verhogen. Provincies zijn naarstig op zoek naar inkomsten waarmee ze hun ambities kunnen verwezenlijken. In het geval van de provincie Noord-Brabant zijn de plannen zelfs al redelijk concreet. Zo wil deze provincie de provinciale grondwaterbelasting fors verhogen om daarmee de provinciale ambities op het gebied van natuurontwikkeling te realiseren.

VEMW wijst verhoging van de provinciale grondwaterbelasting met klem af. Het is zeer opmerkelijk dat provincies serieus overwegen om de grondwaterbelasting te verhogen nu het Rijk heeft aangegeven dat heffing van grondwaterbelasting geen zin meer heeft, onder meer omdat het industriële grondwatergebruik sinds de jaren '70 van de vorige eeuw sterk is afgenomen en de resterende onttrekkingen in een duurzaam grondwatergebruik passen. Bovenal leidt heffing van grondwaterbelasting tot verslechtering van het investeringsklimaat en schaadt dit bedrijven waarvoor grondwater een belangrijke vestigingsfactor is.

In de provincie Noord-Brabant zijn de Vereniging Industriewater en de Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging inmiddels in gesprek met het College van Gedeputeerde Staten. VEMW vertrouwt erop dat de plannen snel van tafel gaan. Het is immers niet uit te leggen dat onttrekkers van grondwater moeten opdraaien voor de financiering van allerlei provinciale ambities.

Voor meer informatie over de stand van zaken op dit punt in Noord-Brabant klik op het nieuwsbericht Vereniging Industriewater