3 oktober 2011

VEMW: dure PR-stunt energiebedrijven op kosten consument!

De energiebedrijven en het ministerie van EL&I hebben een afspraak gemaakt om vanaf 2015 een verplicht percentage groene stroom te leveren. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) vandaag. De afspraak maakt onderdeel uit van de zgn. ‘Green Deal’ die het Kabinet vandaag presenteert. VEMW ziet de afspraak als een dure PR-stunt die de consumenten een onnodige extra rekening oplevert van 80 tot 200 euro per jaar.

Met de Green Deal wil het Kabinet de door de Europese Commissie gestelde klimaatdoelen halen. In 2020 moet Nederland 14 procent van zijn totale energiebehoefte duurzaam opwekken. Op dit moment wordt pas 4 procent duurzaam ingevuld. Met de bestaande subsidieregelingen en een meestookverplichting zou volgens het FD het percentage kunnen stijgen naar 9 procent. Een beperkt deel van het resterende gat zal worden afgekocht met rechten in het buitenland. Wat resteert zal moeten komen van een leveranciersverplichting.

Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “Wat je ziet is dat de energiebedrijven een biomassa meestookverplichting van 10 procent voor hun kolencentrales hebben geaccepteerd. Dat levert deze bedrijven 3 jaar lang certificaten op die ze vanaf 2015 kunnen inzetten in de leveranciersverplichting. Dat systeem leidt tot hoge kosten en overwinsten van de energiebedrijven, met name bij die bedrijven die kolencentrales in hun portfolio hebben. Een leveranciersverplichting betekent voortzetting van het oude, weinig transparante, beleid. De overheid - en niet de markt - bepaalt het tempo van de ontwikkeling en inzet van duurzame energietechnologie. Daardoor ontbreekt een prikkel voor kostenverlaging en innovatie.

VEMW zal de minister blijven wijzen op de voorwaarden die zijn gesteld aan de invoering van een leveranciersverplichting in het Energierapport 2011. De belangrijkste voorwaarden die zijn gesteld aan een eventuele invoering zijn: de Nederlandse consument mag er niet op achteruit gaan, windfall profits moeten worden voorkomen, een verplichting moet effectiever en efficiënter zijn dan de SDE+ en bovendien moet de invoering passen in de Europese ontwikkelingen. VEMW is van mening dat de leveranciersverplichting aan die voorwaarden nooit kan voldoen.

Bron: VEMW, 3 oktober 2011