26 september 2011

Energierekening torenhoog door ‘groen’ voorstel elektriciteitsproducenten

Minister Verhagen presenteert binnenkort zijn ‘Green Deal’, het pakket maatregelen waarmee Nederland haar energievoorziening duurzamer wil maken. Onderdeel van de Green Deal is de zogenoemde ‘leveranciersverplichting’, een voorstel van energiebedrijven. Een ‘leveranciersverplichting’ resulteert echter in torenhoge prijsstijgingen voor energie en stagneert innovaties voor duurzame energietechnologie, aldus VEMW, de vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW roept de Minister op de belangen van consumenten en zakelijke energiegebruikers boven die van de energieproducenten te stellen en de leveranciersverplichting uit de ‘Green Deal’ te schrappen.

Bij een leveranciersverplichting moeten alle energieleveranciers in Nederland verplicht een bepaald percentage groene stroom leveren. Leveranciers kunnen via de aankoop van certificaten ‘vergroenen’. Er is echter te weinig groene stroom in Nederland voorhanden om aan de toenemende vraag te voldoen. Door een verplichting zou duurzame energieproductie gestimuleerd worden. “Een leveranciersverplichting bevordert vooral grootschalige, niet innovatieve technieken”, aldus Hans Grünfeld, Algemeen Directeur van VEMW. “Kolencentrales die biomassa meestoken gaan de markt van groencertificaten overheersen en maken zo jaarlijks miljarden euro’s winst. De zakelijke energiegebruikers, maar ook de consument ondervinden hiervan geen voordeel. Sterker zij gaan zelfs opdraaien voor de boetes die producenten moeten betalen wanneer zij niet aan hun leveranciersverplichting voldoen. Bovendien krijgen energieleveranciers met de nieuwe certificaten een speeltje in handen om de prijs voor energie op te drijven. Burgers en bedrijven worden daardoor geconfronteerd met een torenhoge rekening voor stroom en gas”, aldus Grünfeld.

Een leveranciersverplichting betekent voortzetting van het oude, weinig transparante, beleid. De overheid, en niet de markt, bepaalt het tempo van de ontwikkeling en inzet van duurzame energietechnologie. Daardoor ontbreekt een prikkel voor kostenverlaging en innovatie.

VEMW is van mening dat, om aan de Europese duurzaamheidsdoelen te voldoen, ingezet moet worden op verbetering van het huidige beleid. VEMW pleit daarnaast voor een optimalisatie op Europees niveau.

EINDE BERICHT


Noot voor de redactie - niet voor publicatie
Voor een toelichting op dit persbericht kunt u contact opnemen met Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW, hg@vemw.nl of 0348 48 43 66.