7 september 2011

Groningen verdubbelt grondwaterheffing

VEMW heeft bezwaar ingediend tegen het ontwerpvoorstel van de Provincie Groningen om de grondwaterheffing te verhogen. Per januari 2012 wil de provincie het tarief wijzigen van 1,11 naar 2,1 cent per onttrokken m3 grondwater. Dit is zo goed als een verdubbeling. VEMW vindt dit voornemen onvoldoende gemotiveerd, een aantasting van het ondernemersklimaat en een ontmoediging voor duurzame waterverbruikers. VEMW ziet deze stap als een structurele bedreiging van de werkgelegenheid in deze economische kwetsbare regio.

De Provincie Groningen verdubbelt de grondwaterheffing zonder duidelijke onderbouwing. In 2009 werd deze heffing juist nog verlaagd om het zogeheten grondwaterfonds, dat met deze heffing wordt gevuld, af te bouwen naar acceptabeler niveau. “VEMW is er niet van overtuigd dat er nu redenen zijn om deze verlaging weer teniet te doen”, aldus Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW. “De provincie gaf in 2008 zelf aan dat het fonds veel te groot zou worden voor de taken die er uit worden bekostigd. Het fonds moest in 8 jaar tijd worden afgebouwd van € 730.000 naar € 150.000. Het teruggedrongen industriële watergebruik wordt nu door de provincie aangegrepen om de teruglopende inkomsten van het fonds weer om te buigen. Volgens VEMW is de eindstreep van het fonds, die € 150.000, echter nog lang niet bereikt en is er dus geen reden om deze verdubbeling door te voeren. Nu de kosten voor bedrijven toenemen wordt hen de middelen ontnomen om te investeren in vermindering en hergebruik van water. “Duurzaamheid wordt op die manier afgestraft”, aldus Grünfeld.

Een verdubbeling van de grondwaterheffing is volgens VEMW een verkeerd signaal in het ondernemingsklimaat voor grondwatergebruikende bedrijven in de provincie Groningen. De industriële winningen worden met name gerealiseerd door enkele grote industriële bedrijven. Deze bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Noordoost-Nederland. Een plotsklapse verdubbeling van de heffing betekent een structurele verhoging van de waterkosten van deze bedrijven. VEMW vindt dit een volstrekt verkeerd signaal naar internationaal concurrerende bedrijven in economisch zware tijden.

Bron: VEMW, 7 september 2011