19 april 2011

Gasbalanceringssysteem: druk weer van de ketel

Op 1 april 2011 is het nieuwe marktconforme gasbalanceringssysteem van start gegaan. In de eerste drie weken is de biedladder 5 keer afgeroepen. Eén keer, op 8 april, moest netbeheerder GTS gebruik maken van de noodmaatregelen.

Onder het nieuwe marktmodel dat 1 april jl. van start is gegaan zorgen marktpartijen zelf voor de balans in het landelijk gastransportnet. Om in balans te blijven, kunnen partijen gas aankopen of verkopen op het TTF (Title Transfer Facility), de Nederlandse virtuele gashandelsplaats. Het TTF moet hierdoor nog beter gaan functioneren, waarmee het zijn nummer één positie op het Europese continent verder kan versterken.

Het systeem belooft voor de netgebruikers lagere kosten op te leveren doordat zij slechts hoeven te betalen voor de door hen veroorzaakte onbalans wanneer GTS daadwerkelijk en fysiek moet ingrijpen om de balans te herstellen en daarmee kosten moet maken. Is het systeem short en de netgebruiker ook, dan betaalt de netgebruiker naar rato mee aan de veroorzaakte kosten.

Landelijk netbeheerder GTS grijpt slechts in wanneer het zogenaamde Systeem Balans Signaal (SBS) buiten een bepaalde – dagelijks - vooraf ingestelde bandbreedte treedt. GTS doet dat met een biedladder, waar handelspartijen op de dag vóór de gashandelsdag hebben ingeboden om op afroep gas te leveren of extra te onttrekken aan het transportsysteem. Het SBS is een aggregatie van de Portfolio Onbalans Signalen (POS’en) van alle in het GTS-netwerk actieve erkende programmaverantwoordelijken.

In de eerste drie weken onder het nieuwe balanceringsregime is de biedladder vijf maal afgeroepen. Eenmaal was het systeem long, viermaal short. Vrijdag 8 april is het systeem voor de eerste keer echt op de proef gesteld nadat het SBS aangaf dat het systeem short was en de rode zone inschoot, ook na correctie via de biedladder. Dat betekende dat voor het eerst de noodmaatregelen ingeroepen moesten worden. Volgens informatie van GTS bleek er sprake van een administratieve melding, het fysieke gastransportsysteem was gewoon op druk.

Via de site van GTS kan de laatste stand van het SBS worden verkregen. In de grafiek is een korte historie van het SBS te zien (de comptabele waarden) evenals de voorspelling voor het komende uur (de prognose waarde). Naast het SBS worden ook de sommatie van helpers, de sommatie van de veroorzakers en de bufferzones getoond in de grafiek.

Bron: VEMW, 19 april 2011