8 april 2011

VEMW stelt vast dat nieuw gasbalanceringssysteem eerste vuurdoop doorstaat

Op 1 april 2011 is het nieuwe marktconforme gasbalanceringssysteem van start gegaan. In de eerste week is de biedladder al drie keer afgeroepen. Grote problemen zijn niet gesignaleerd. Het systeem heeft zijn eerste vuurdoop goed doorstaan.

Onder het nieuwe marktmodel dat 1 april jl. van start is gegaan zorgen marktpartijen zelf voor de balans in het landelijk gastransportnet. Om in balans te blijven, kunnen partijen gas aankopen of verkopen op het TTF (Title Transfer Facility), de Nederlandse virtuele gashandelsplaats. Het TTF moet hierdoor nog beter gaan functioneren, waarmee het zijn nummer één positie op het Europese continent verder kan versterken.

Het systeem belooft voor de netgebruikers lagere kosten op te leveren doordat zij slechts hoeven te betalen voor de door hen veroorzaakte onbalans wanneer GTS daadwerkelijk en fysiek moet ingrijpen om de balans te herstellen en daarmee kosten moet maken. Is het systeem short en de netgebruiker ook, dan betaalt de netgebruiker naar rato mee aan de veroorzaakte kosten.

Landelijk netbeheerder GTS grijpt slechts in wanneer het zogenaamde Systeem Balans Signaal (SBS) buiten een bepaalde – dagelijks - vooraf ingestelde bandbreedte treedt. GTS doet dat met een biedladder, waar handelspartijen op de dag vóór de gashandelsdag hebben ingeboden om op afroep gas te leveren of extra te onttrekken aan het transportsysteem. Het SBS is een aggregatie van de Portfolio Onbalans Signalen (POS’en) van alle in het GTS-netwerk actieve erkende programmaverantwoordelijken.

In de eerste week onder het nieuwe balanceringsregime is de biedladder drie maal afgeroepen. Zondag 3 april in de ochtend was het systeem long. Op dinsdag 5 april in de avond en vrijdag 8 april net na middernacht bleek het systeem short. Vanochtend kwam na het afroepen van de biedladder het systeem weer in de ‘groene zone’, maar veerde snel weer terug in de oranje zone, waardoor GTS opnieuw moest ingrijpen.

Via de site van GTS kan de laatste stand van het SBS worden verkregen. In de grafiek is een korte historie van het SBS te zien (de comptabele waarden) evenals de voorspelling voor het komende uur (de prognose waarde). Naast het SBS worden ook de sommatie van helpers, de sommatie van de veroorzakers en de bufferzones getoond in de grafiek.

Bron: GTS, VEMW, 8 april 2011