11 maart 2011

VEMW: leveranciersverplichtingsvoorstel Energie Nederland biedt geen oplossing

VEMW heeft met verbazing kennis genomen van de keuze van de elektriciteitsproducenten, verenigd in Energie Nederland (VE-N), om een leveranciersverplichting in te voeren voor de stimulering van duurzame energie. Onderzoek dat de producenten hebben laten uitvoeren door ECN toont aan dat een leveranciersverplichting niet haalbaar is onder de criteria die zij zelf gesteld hebben. Het Kabinetsvoornemen, de SDE+ regeling, voorziet wel in een systeem dat aan de criteria voldoet. Des te verbazingwekkender is het dat VE-N het door haar geprefereerde leveranciersmodel niet hiermee vergelijkt maar met de inmiddels verlaten SDE-systematiek.

Vereniging Energie-Nederland (VE-N) kwam vandaag met de eerste uitkomsten van een verkenning naar alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat een nationale leveranciersverplichting een kostenbesparing van 1,3 miljard Euro zou opleveren over de periode 2013-2020 ten opzichte van de – inmiddels verlaten – SDE-systematiek van de regering Balkenende IV. Wanneer samenwerking gezocht zou worden met het Zweedse verplichtingen systeem zou zelfs een besparing van 6 miljard mogelijk zijn. In het onderzoek wordt aangegeven dat grote problemen voorzien worden wanneer een leveranciersverplichting nationaal van kracht wordt. Hierbij moet gedacht worden aan problemen als verstoring van de markt, concentratie van marktmacht, beperkte liquiditeit op de elektriciteitsmarkt, windfall profits en negatieve effecten voor de energie-intensieve industrie die bloot staan aan internationale concurrentie.

VE-N stelt voorts dat een verder onderzoek nodig is om te bezien of deze problemen weggenomen kunnen worden. In het algemeen wordt aangenomen dat een leveranciersverplichting vooral goed is voor kolencentrales, door middel van het meestoken van biomassa in grote centrales. Met name kleinschalige duurzame oplossingen komen hierdoor niet of moeilijker van de grond.
Hierdoor komt er geen concurrentie tussen verschillende duurzame technologieën. Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “De kneep zit nu juist in concurrentie tussen de technologieën. Daarom is het onbegrijpelijk dat de VE-N zich nu al uitspreekt voor dit alternatief terwijl zijzelf juist voorstander zijn van concurrentie tussen de verschillende technologieën”.

Bron: VEMW, 11 maart 2011