11 januari 2011

VEMW constateert forse tariefstijgingen in 2011

Uit haar jaarlijkse overzicht van de tarieven voor gas en elektriciteit concludeert VEMW dat regionale gas- en elektriciteitsnetbeheerders én de landelijke elektriciteitsnetbeheerder, Tennet, forse tariefstijgingen doorvoeren in 2011. Van toezichthouder NMa mogen de tarieven over de komende 3 jaar cumulatief ongeveer 25% stijgen. Nu blijkt dat de voorziene forse tariefstijging al in 2011 wordt ingevoerd. VEMW heeft bezwaar aangetekend tegen zowel de stijging van het regionale elektriciteitstransport als tegen de stijging van de transportkosten van de landelijk netbeheerder TenneT.

VEMW maakt bezwaar tegen de tariefbesluiten, omdat bij de berekeningen van de doelmatigheidskorting verkeerde gegevens zijn toegepast waardoor de netbeheerder een negatieve doelmatigheidskorting mag toepassen. Hierdoor stijgen de regionale transportafhankelijke tarieven voor elektriciteit in 2011 8% en de transportafhankelijke tarieven voor regionaal gastransport voor de drie grootste netbeheerders met gemiddeld 7,6 procent. Alleen Endinet Haarlemmermeer en Zebra worden door een correctie ruim 16 procent goedkoper. De vastrechtkosten stijgen overigens nog forser, maar deze werken in de totale transportkosten voor zakelijke gasgebruikers minder door.

Ook bij landelijk netbeheerder TenneT stijgen de tarieven voor transport fors. Deze stijging wordt echter gecompenseerd door een daling van het systeemdienstentarief dat in 2011 voor het eerst gereguleerd wordt. Dit betekent dat voor aangeslotenen op het transportnet van TenneT de stijging relatief weinig effect heeft. Voor de regionale gasnetten wordt de aansluitdienst voor het eerst gereguleerd. Dat moet er toe leiden dat de regionale netbeheerders voor de aanleg en de instandhouding van de aansluiting tarieven in rekening gaan brengen die kostengerelateerd zijn. Voor de aangeslotene betekent dit veelal een kostendaling.

VEMW heeft bij de tariefvoorstellen van RENDO een forse stijging (25%) van het elektriciteitstransport gesignaleerd voor aangeslotenen in de categorie MS-T (1-20 kV). De NMa heeft RENDO gevraagd dit voorstel aan te passen en voor deze categorie stijgen de kosten nu in lijn met de andere netbeheerders (8%).

VEMW concludeert uit het overzicht dat de elektriciteitsnetbeheerders erg verschillend blindvermogen in rekening brengen bij afnemers. VEMW gaat uitzoeken waarom netbeheerders hier verschillend mee omgaan en verschillende tarieven in rekening brengen.

Bron, VEMW 11 januari 2011 

Zie ook de tarieven 2011 (alleen voor leden).
Nettarieven 2011
Energie belasting 2011