8 oktober 2010

GTS publiceert informatie nieuw balanceringsregime en marktmodel

Sinds 1 oktober 2010 stelt Gas Transport Services (GTS) informatie beschikbaar met betrekking tot het nieuwe marktconforme balanceringsregime en het nieuwe marktmodel Wholsalemarkt Gas. De informatie loopt vooruit op de beoogde invoeringsdatum van 1 april 2011.

De near real time informatie die GTS beschikbaar stelt gelden het SBS (Systeem Balans Signaal), de
bufferzones en dempingparameters (Alfa en Bèta). De bufferzones geven aan binnen welk deel van de operationele linepack GTS niet hoeft in te grijpen om het landelijke gastransportsysteem in evenwicht te houden. Die bufferzone zal kleiner zijn naarmate het kouder wordt omdat de gasvraag sterk toeneemt wanneer de behoefte aan ruimteverwarming stijgt. Het systeembalanssignaal SBS geeft aan hoe de near real time situatie van het net is binnen de bufferzones. Marktpartijen kunnen dit signaal gebruiken om een inschatting te maken van noodzakelijkheid of wenselijkheid van het optimaliseren van hun eigen portfolio, het Portfolio Onbalans Signaal (POS). De dempingsformules (alfa en bèta) hebben betrekking op het tijdsverschil tussen de invoeding van gas en de onttrekking van gas, een verrekening voor het vertragingseffect tussen beiden.

GTS heeft voor de nieuwe informatie een nieuwe portal Gasport beschikbaar gesteld. In Gasport kunnen het SBS, het POS en de bufferzones worden bekeken. Om gebruik te kunnen maken van Gasport dient u te beschikken over een geldig certificaat, dat bij GTS aangevraagd kan worden. Voor meer informatie kunt u naar Gastransportservices.

Bron: GTS, VEMW, 8 oktober 2010