16 maart 2010

APX-ENDEX en GTS ontwikkelen balanceringsmarkt

Energiebeurs APX-ENDEX en landelijk gasnetbeheerder GTS gaan samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe gas balanceringsmarkt. Daartoe hebben zij een intentieverklaring ondertekend.

GTS heeft conform beleidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid in samenwerking met netgebruikers een nieuw model ontwikkeld voor het in balans houden van het landelijke aardgastransportsysteem. In dit nieuwe systeem, dat de benodigde informatie biedt zowel over individuele onbalansposities als over het landelijke transportsysteem, krijgen marktpartijen veel grotere mogelijkheden om de kosten van onbalans te beheersen.

Het systeem is niet langer een uurbalancering, waarbij alle plussen en minnen ten opzichte van de nominatie worden afgerekend. Evenmin is het een systeem van dagbalancering. Basis is een afrekening van onbalans op portfolio niveau wanneer het gastransportsysteem als geheel buiten een vooraf afgesproken bandbreedte komt. Op dat moment wordt door GTS een biedladder afgeroepen, waar marktpartijen op day-aheadbasis hebben kunnen inbieden. Partijen die aan de onbalans van het systeem hebben bijgedragen betalen de kosten, partijen die onbalans van het systeem juist hebben voorkomen krijgen daar een bijdrage voor.

Doel van de invoering van dit balanceringssysteem vanaf 1 april 2011 is de werking van de gasmarkt te bevorderen. Uitgangspunt van de energiebeurs APX-ENDEX op termijn is de gasbalancering volledig te integreren met de within-day markt. GTS wil als netbeheerder de toegang tot het TTF bevorderen door optimalisatie van de dienstverlening en verbetering van de liquiditeit van de APX-ENDEX within-day markt.

Bron: APX-ENDEX en GTS, maart 2010