Instrumenten

Hernieuwbaar: het instrumentarium om hernieuwbare energie te ondersteunen.

De Europese Unie en Nederland hebben doelstellingen voor hernieuwbare energie opgesteld. Het opwekken van duurzame energie is in de regel kostbaarder dan het opwekken van energie uit niet-hernieuwbare bronnen. Om de doelstellingen te realiseren moet hernieuwbare energie gestimuleerd worden. Daarvoor is een specifiek instrumentarium ingericht. 

Rol VEMW
Als belangenbehartiger is VEMW betrokken bij de totstandkoming van het instrumentarium om hernieuwbare energie te stimuleren. VEMW is van mening dat één klimaatdoel leidend moet zijn om de uitstoot van CO2 te beperken. Separate doelstellingen van duurzame energie, CO2-emissiereductie en energiebesparing leiden tot suboptimale resultaten. Dat leidende klimaatdoel zou volgens VEMW de reductie van CO2-emissies moeten zijn. Deze reductie kan efficiënt gerealiseerd worden door een goed werkend emissiehandelssysteem

Deze doelstelling zou vervolgens voldoende prikkels moeten geven om te investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of het beperken van energie-uitstoot.

Als kenniscentrum kent VEMW de verschillende instrumenten die er zijn om hernieuwbare energie te stimuleren. Zo zijn er:

  • Subsidies
  • Fiscale maatregelen
  • Programma’s

Leden treffen na het inloggen meer informatie aan met betrekking tot de verschillende instrumenten om hernieuwbare energie te stimuleren. 


Login