Sabic

Samenwerking Sabic en Cargill vermindert CO2-uitstoot met 30.000 ton

SABIC Bergen op Zoom is onderdeel van SABIC, één van de grootste petrochemische bedrijven ter wereld. De vestiging is Bergen op Zoom produceert hoogwaardige kunststoffen. Duurzaamheid is een belangrijke pijler van de visie van SABIC. Vermindering van het energiegebruik is voor SABIC speerpunt van beleid. Het bedrijf heeft sinds 2010 €5 miljoen geïnvesteerd in het optimaliseren van zijn processen ter vermindering van het energieverbruik. Sinds 2011 publiceert SABIC jaarlijks een rapport over de resultaten op dit gebied.

SABIC heeft samen met buurbedrijf Cargill, producent van zoetstoffen, zetmeel en zetmeelderivaten, een plan ontwikkeld op basis waarvan de energie die door SABIC bij de productie van kunststoffen voor auto-onderdelen en huishoudelijke apparaten wordt gebruikt, om te zetten in stoom voor Cargill. De samenwerking tussen SABIC en Cargill begon in 1985 met het aanleggen van een 600 meter lange pijpleiding.

De stoom wordt via deze leiding doorgeleid van de fabriek van SABIC naar de vestiging van Cargill en levert daar energie op voor het omzetten van tarwe in zetmeel, zoetstoffen en ethanol. De hoeveelheid stoom die aan Cargill wordt geleverd, bedraagt tegenwoordig 45 ton per uur. Het gezamenlijk opwekken van energie leidt tot lagere bedrijfskosten, verbetering van het concurrentievermogen van de site en tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het initiatief is goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 30.000 ton, te vergelijken met een halvering van de CO2 uitstoot van alle huishoudens in Bergen op Zoom.

Green Chemistry Campus
SABIC werkt samen met klanten en leveranciers aan de realisatie van haar doelstellingen voor duurzaamheid. Daartoe fungeert SABIC sinds 2011 als gastheer en begeleider van de bedrijven die op de Green Chemistry Campus, gevestigd op de site van SABIC in Bergen op Zoom, afzonderlijk en met elkaar groene processen en producten ontwikkelen.