Clean Energy Package (Winterpakket)

Pakket maatregelen van Europese Commissie dragen bij aan het energiebeleid en internationale klimaatafspraken

Op woensdag 30 november 2016 presenteerde de Europese Commissie het zogenaamde winterpakket. Dit omvangrijke pakket is een verzameling van gewijzigde richtlijnen en verordeningen inzake energie.

Onder het motto 'Schone energie voor iedereen' presenteerde de Europese Commissie een brede energiestrategie, die richting moet geven aan het Europese Energie- en klimaatbeleid tot 2030. De consument moet daarbij centraal staan om proactief energie in te kopen, te verkopen, op te wekken, te consumeren, op te slaan.

De bestaande Richtlijnen en verordeningen voor elektriciteit, hernieuwbare energie (RES), energie-efficiëntie (EED) en toezicht (ACER) worden ingrijpend aangepast. In die regulering blijft de markt de belangrijkste rol vervullen om de voorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te maken. Een van de belangrijkste aspecten om dat te realiseren is de integratie van hernieuwbare energie in het ‘energy only marktmodel’ voor elektriciteit. Door gelijke behandeling voor alle energievormen – hernieuwbaar en fossiel – wordt verstoring van de energiemarkt, zoals grootschalige subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit en het hanteren van prijsplafonds, gereduceerd. De Commissie heeft daar vertrouwen in omdat hernieuwbare energie volwassen is geworden, en de voorziene verdere ontwikkeling niet te stuiten is. Nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie worden losgelaten. De 28 EU-lidstaten moeten samen tot 27% hernieuwbare energie komen. Vangnet is een absolute bodem van de bestaande nationale doelstellingen. Die van Nederland is 14%. De belangrijkste pijler van het pakket is de bindende Europese doelstelling voor energie-efficiënte. In 2030 moet Europa 30% minder energie gebruiken.
De belangrijkste onderdelen van het pakket:

  1. Voorstel voor een gewijzigde Richtlijn inzake gemeenschappelijke regels voor de interne mark voor Elektriciteit
  2. Voorstel voor een gewijzigde verordening inzake de interne markt voor Elektriciteit
  3. Voorstel voor een gewijzigde richtlijn inzake de stimulering van hernieuwbare energie
  4. Voorstel voor een gewijzigde richtlijn inzake energie-efficiëntie
  5. Voorstel voor een nieuwe verordening inzake solidariteitsmechanismen voor voorzieningszekerheid
  6. Voorstel voor een gewijzigde richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
  7. Voorstel voor een nieuwe richtlijn inzake het bestuur van de Energie-Unie
  8. Rapport inzake energieprijzen – en kosten

VEMW zal zich de komende tijd in de verschillende taakgroepen voorbereiden op de discussies over de voorgestelde wijzigingen. Wilt u meepraten over dit belangrijke beleidsvoornemen van de Europese Commissie? Dan wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van de taakgroepen.