Wind meets Industry

Samen bereiken we meer

Over sectoren heen nu slim de krachten bundelen om sneller en structureel een duurzaam 
resultaat te halen. Dat is winst voor bedrijf, maatschappij en klimaat.

Wind meets Industry is een coalitie van, door en uit de windenergiesector en de industrie. Wij geloven dat we alleen door samen en sectoroverstijgend te werken het centrale klimaatdoel van het Klimaatakkoord behalen: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990.

Hiervoor is grootschalige elektrificatie van de industrie nodig in combinatie met een sterke toename van het duurzame elektriciteitsaanbod uit onder andere windenergie. Wind meets Industry brengt beide sectoren samen én in positie om de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen. Hoe? Bekijk hier onze actieagenda!

Meer informatie over Wind meets Industry kunt u vinden op de website www.windmeetsindustry.nl