Visie op Flexibiliteit

Sleutelpositie zakelijke elektriciteitsgebruikers

De energietransitie leidt tot een veranderende dynamiek op de elektriciteitsmarkt. De productie van elektriciteit is in toenemende mate weersafhankelijk en ook de vraag ernaar verandert. Ook wordt volop ingezet op de elektrificatie van zowel warmtebehoefte als transport. Deze ontwikkelingen kunnen forse consequenties hebben voor energiegebruikers. Flexibiliteit biedt echter ook volop kansen voor de zakelijke gebruiker.

Het VEMW position paper Visie op Flex, dat tijdens het VEMW Seminar Visie op Flexibiliteit werd gepresenteerd aan VEMW-leden en stakeholders, maakt duidelijk hoe zakelijke energiegebruikers flexibiliteit kunnen inzetten om zo bij te dragen aan de stabiliteit van het net, en daarmee een sleutelrol kunnen spelen in de transitie van de energiemarkt.


Frits van der Velde (VEMW) overhandigt het eerste exemplaar aan Jan Luuk de Ridder (ministerie van EZ).

Flexibiliteit
De energietransitie is in volle gang. Met name de ‘residuele vraag’, die overblijft na aftrek van duurzaam aanbod (wind, zon-PV) gaat sterk variëren. Flexibiliteit in het energiesysteem is noodzakelijk om fluctuaties in vraag en aanbod van energie op te kunnen vangen en een kostenefficiënte energietransitie mogelijk te maken. Het is echter nog niet duidelijk op welke wijze de stijgende behoefte aan flexibiliteit zal worden ingevuld. Ook bestaat er onduidelijkheid over de inzet van flexibiliteit ten behoeve van tekort- en overschotsituaties op de markt enerzijds, en voor het oplossen van netwerkproblemen anderzijds. Verwacht wordt dat door flexibiliteit de volatiliteit zal toenemen, prijsverschillen kunnen ontstaan en de kans op netwerkcongestie zal toenemen. 

Sleutelpositie
Met het position paper Visie op Flex verkent VEMW de mogelijkheden van flexibiliteit voor zakelijke energiegebruikers. Het paper geeft antwoorden op de vragen hoe, met welke middelen en waarvoor flexibiliteit kan worden ingezet door zakelijke energiegebruikers. Zo kunnen zij flexibiliteit bijvoorbeeld inzetten in hun bedrijfsprocessen of elektriciteitsopwekeenheden, bijvoorbeeld door op basis van vrijwilligheid af te schakelen of op te regelen. Zij kunnen daarmee hun eigen energiekosten optimaliseren en tegelijkertijd de maatschappelijke kosten van de energietransitie beheersbaar houden.