VEMW Wind Consortium

Meer informatie

Persbericht 19 mei 
VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West
Download hier het bericht

Op korte termijn krijgen ontwikkelaars van windparken de gelegenheid deel te nemen aan de tender van de overheid voor het te ontwikkelen windpark Hollandse Kust West. Het gaat om twee kavels (VI en VII) van elk 700 MW die in 2024 en 2026 operationeel moeten zijn. In het tenderproces hebben de ontwikkelaars er baat bij te kunnen vermelden dat de geproduceerde stroom een -zeker- afzetmarkt heeft. Zij zullen dus op zoek gaan naar bedrijven en instellingen die de opgewekte stroom van het windpark willen afnemen. Daar speelt het VEMW Wind Consortium op in. Initiatiefnemer Nobian, een aantal grote gebruikers en VEMW onderzoekt de mogelijkheid een interessante afzetmarkt voor de ontwikkelaars te vormen. Volume, vermogen en het gebruik van de stroom voor verduurzaming bij bedrijven en instellingen (systeemintegratie, kavel IIV) en ecologische initiatieven (kavel VI) zijn belangrijke parameters. Voor de leden van VEMW is dit een unieke kans om gebruik te maken van de kennis en ervaring van de kerngroep van bedrijven en om een Power Purchase Agreement (PPA) af te sluiten tussen opwekker en u als afnemer.

VEMW Infosessie

Op woensdag 10 november heeft de online informatiebijeenkomst plaatsgehad. DNV Nederland is nader ingegaan op de markt en PPA’s, en EZK heeft meer uitleg gegeven over de tender van de kavels en de planning. Nobian heeft de aanpak en de verwachte planning van het traject van het VEMW Wind  Consortium, inclusief tijdlijnen waarop informatie en commitment die van deelnemers aan het consortium verwacht worden, toegelicht.

Inventarisatie gegevens VEMW Wind Consortium

De verkennende gesprekken van het VEMW Consortium met de ontwikkelaars staan gepland voor week 46/47 as. Voor aanvang van de gesprekken is het nodig de omvang van het Consortium in aantal, volume en systeemintegratie/ecologie te kennen. Bent u lid van VEMW of overweegt u lid te worden van VEMW en deel te nemen aan dit initiatief van VEMW, dan verzoeken wij u de Excelsheet zo goed mogelijk in te vullen en voor 22 november as. terug te sturen aan Eric Picard (ep@vemw.nl). Na de gesprekken met de ontwikkelaars zullen er hoogstwaarschijnlijk nadere details over uw energiebehoefte nodig zijn.

De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en daar waar naar buiten moet worden getreden, zullen zij worden geanonimiseerd. De verstrekking van de gegevens verplicht u tot niets.

Later in het traject, nadat voorstel van ontwikkelaar(s) bekend zijn, dient u aan te geven of u zult deelnemen aan het consortium. U committeert zich dan aan de aanpak van het traject van het consortium en de afname van stroom van het park, op basis van de uitgangspunten in de Termsheet die vanuit het VEMW consortium wordt uit onderhandeld. Nadat bekend is dat de ontwikkelaar het windpark mag realiseren, zal het consortium en de ontwikkelaar de Termsheet verder detailleren naar een Power Purchase Agreement.

Voor nadere vragen over dit unieke project, kunt u met Eric Picard (ep@vemw.nl) contact opnemen.