Benchmark Inkoop Energie

Een must voor elke inkoper van elektriciteit en gas

Ieder jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: hét prijsvergelijkende onderzoek dat u inzicht biedt in uw inkoopresultaten van elektriciteit en/of gas, in vergelijking met die van andere energie-inkopers. Met deze Benchmark heeft u een betrouwbare prestatie-indicator in handen voor de evaluatie van uw eigen inkoop- of prijsstrategie, of als effectief controlemiddel voor de inkoopprestaties van uw externe inkoopbureau.


De Benchmark biedt een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie én planning van uw inkoop- of prijsstrategie. Met de Benchmark vergelijkt u leveringsprijzen van elektriciteit en gas en strategieën om tot de leveringsprijs te komen. Daarnaast maakt de Benchmark inzichtelijk hoe duurzaam en tegen welke prijzen elektriciteit en gas zijn ingekocht. De vergelijking van de verschillende prestaties gebeurt op basis van vergelijkbare inkoopprofielen (bedrijfstijd). Zo weet u zeker dat er appels-met-appels worden vergeleken!        

De Benchmark van VEMW is uniek in Nederland en een must voor alle zakelijke elektriciteits- en gasgebruikers. De Benchmark geeft antwoord op vragen als:

•             wat is mijn inkoopresultaat ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel?
•             wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën?
•             op welke producten wordt er geclickt en hoe vaak?
•             hoe scoort collectief ten opzicht van individuele inkoop van elektriciteit en gas
•             hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op?

Wie kan deelnemen aan de Benchmark Inkoop Energie?
Alle leden van VEMW die beschikken over een grootverbruikersaansluiting, kunnen deelnemen aan de Benchmark. Dat betekent dat u beschikt over een elektriciteitsaansluiting in Nederland groter dan 3x80 Ampère of een gasaansluiting met een gasmeter groter dan G25 (40 m3/uur).

Hoe kunt u deelnemen?
In het voorjaar nodigt VEMW u uit om deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie. U ontvangt een mail met persoonlijke inloggegevens, waarmee u toegang hebt tot een optimaal veilig, digitaal platform. Nadat u uw account hebt geactiveerd, heeft u toegang tot uw persoonlijke dashboard. Vervolgens doorloopt u alle vragen snel, eenvoudig en veilig.

Rapportage Benchmark Inkoop Energie
Na sluitingsdatum analyseert VEMW de gegevens en wordt er een volledig geanonimiseerde rapportage opgesteld. Wanneer de uitkomst van de Benchmark Inkoop Energie beschikbaar is, stellen wij u per e-mail op de hoogte. In het persoonlijke dashboard download u de geïndividualiseerde en geanonimiseerde rapportage die u kunt gebruiken ter onderbouwing van uw jaarrapportage aan uw (internationale) directie.  De rapportage is een overzicht van de gestelde vragen waarbij de uitkomsten grafisch zijn afgezet tegen gemiddelde leveringsprijzen. Aan de hand van de opgegeven resultaten zijn uw prestaties te vergelijken met de resultaten van alle andere deelnemers en/of die met vergelijkbare inkoopprofielen. De verschillende resultaten worden grafisch op diverse manieren gepresenteerd. Speciale aandacht gaat uit naar de leveringsprijzen. Vanzelfsprekend zijn alle gegevens volledig geanonimiseerd. Uitsluitend deelnemers aan de Benchmark Inkoop Energie ontvangen de rapportage.

Waarborg
VEMW gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar stelt. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest u in het document Waarborg.

Informatie
Deelname is exclusief voor leden van VEMW en is gratis. Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie neemt u contact op met Eric Picard van VEMW. (0348-484351 of ep@vemw.nl).