Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

VEMW stelt voor haar leden de elektriciteits- en gasnettarieven, de watertarieven (grondwater, drinkwater, afvalwater) en belastingtarieven (EB en ODE) weer beschikbaar in handige overzichten. Ook vinden leden van VEMW een handige rekentool voor de Energiebelasting voor 2019 op deze site. Hiermee krijgt u in één oogopslag helderheid over de gevolgen van de nieuwe tarieven.

Energienettarieven
ACM heeft de nettarieven van de landelijke en regionale elektriciteits- en gasnetbeheerders voor 2019 vastgesteld.  Een overzicht van de nettarieven kunt u hieronder downloaden:

Nettarieven RNB Elektriciteit
Nettarieven RNB Gas

Watertarieven
De tarieven voor de provinciale grondwaterheffingen (provincies), het zakelijke drinkwaterverbruik (waterleidingbedrijven)  en de afvalwaterzuiveringsheffing (waterschappen) hebben we voor u weer bijeengebracht op onze website. Een overzicht kunt u hieronder downloaden:

Provinciale Grondwaterheffingen
Waterleidingtarieven
Afvalwaterzuiveringsheffing

Energiebelasting en ODE-heffing
De tarieven 2019 voor de Energiebelasting (EB) laten een belastingverschuiving zien van elektriciteit naar gas. Dit is vooral merkbaar voor de multisite-aansluitingen die geen complexbepaling (‘lid-A123’) kennen. Beoogd wordt het – fossiele – gasverbruik te ontmoedigen en het – hernieuwbare – elektriciteitsverbruik te bevorderen.

De prijsontwikkeling van de heffing Opslag op Duurzame Energie (ODE) is in het Energieakkoord omkaderd. De ODE blijft de komende jaren krachtig stijgen om de SDE+ stimuleringsregeling te financieren, en zal meer gaan opvallen in de energiekosten spreadsheets van bedrijven. Een overzicht vindt u hieronder:

Energiebelastingen en ODE
Rekentool Energiebelasting en ODE