Outlook tarieven 2019 e.v.

Op welke veranderingen in de energiebelasting, ODE en netwerktarieven kunt u rekenen?

De Energiebelasting voor elektriciteit, gas en de opslag duurzame energie (ODE) ondergaan veranderingen de komende jaren. Aan de hand van de VEMW Outlook kunt u zien welke belastingveranderingen er in het verschiet liggen voor 2019 en voor de jaren daarna.


Energiebelasting
Op basis van een trendanalyse, met inachtneming van de relevante voorstellen van de Klimaatakkoorden, is de verwachte ontwikkeling van de Energiebelasting bepaald. Uit de cijfers wordt duidelijk dat de belastingverschuiving tussen elektriciteit en gas, indien deze wordt doorgezet volgens de huidige visie van de sectortafels, een significante trendbreuk is.

Uit de kabinetsappreciatie (oordeel van de voorstellen voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord) blijkt dat de belastingverschuiving als een stimulerende maatregel wordt gezien. De belastingtarieven worden vaak aan het eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar vastgesteld. De VEMW Outlook geeft u de best beschikbare inschatting van de tarieven.

Opslag Duurzame Energie
De prijsontwikkeling van de opslag op duurzame energie (ODE) is in het Energieakkoord omkaderd. De hierin aangekondigde tarieven tot en met 2023 vindt u terug in de VEMW Outlook.

Nettarieven 2019
Tenslotte hebben de (regionale) netbeheerders hun voorstel voor de nettarieven voor 2019 bij de toezichthouder ACM ingediend. Een overzicht van de nettarieven kunt u hieronder downloaden:

Voorstel nettarieven elektriciteit 2019
Voorstel nettarieven gas 2019