Inspiratietours 2020

VEMW, RVO en de NVDE organiseerden de afgelopen jaren diverse Inspiratietours om kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. In een (CO2-vrije) touringcar werden bedrijven bezocht waarbij deelnemers een brede indruk kregen van de mogelijkheden voor verduurzaming van energiegebruik in de industrie. Corona gooit helaas roet in het eten waardoor we de inspiratietours digitaal hebben gemaakt. Dit najaar vonden tot nu toe 4 digitale inspiratietours plaats. 

Op 15 december vindt de laatste inspiratietour plaats en gaat over energiebesparing. Twee sprekers vertellen u meer over hoe u besparingsmogelijkheden kunt identificeren en realiseren in uw bedrijf.

Als eerste spreekt Hans van der Spek, Cluster Manager Energie bij FME. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt hij hoe de partners van Project 6-25 CO2-reductie willen realiseren. In dit project werken eindgebruikers, technologie-leveranciers, engineering contractors en financiële partijen samen. Ze streven ernaar om maar liefst 6 Mton CO2-reductie te realiseren in de periode t/m 2025. De focus ligt hierbij op energiebesparing: wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt. De CO2-reductie wil men realiseren door innovatieve, maar bewezen technologie binnen de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland op korte termijn te implementeren.

Daarna probeert Stefan Walta, adviseur bij Adviesbureau SAM, antwoord te geven op de vraag: 'Gaan we de doelen van het Parijsakkoord halen?'. Tijdens het webinar vertelt hij meer over op welke manieren de industrie kan verduurzamen. Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat een aantal nieuwe duurzame droog- en scheidingstechnieken ontwikkeld zijn als mogelijke vervanger voor de huidige energie-intensieve technieken. Kunnen deze technieken de bedrijven helpen om de volgende stap te maken naar de transitie naar een duurzame industrie? En daarmee een betere wereld creëren? U hoort het tijdens het webinar.

Aanmelden
Bent u op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om energie te besparen in uw bedrijf? Meld u zich dan aan via het online aanmeldformulier.

Op verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours terugvinden.

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

De inspiratietour webinarreeks is bedoeld voor kennisuitwisseling door en voor de industrie. Het verduurzamen en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komt onder meer aan bod: afwegingen, aandachtspunten, investerings- en exploitatiekosten, rentabiliteit, CO2-reductie, gebruiksvriendelijkheid en inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening. Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.