Webinar Infrastructuur

Veel zakelijke energiegebruikers ontwikkelen plannen voor de reductie van hun CO2-uitstoot, geprikkeld door beprijzingsmechanismen zoals EU-ETS en de Nederlandse CO2-heffing, het Klimaatakkoord en de license-to-operate in 2030 en verder. Daarbij komt bij het onderzoek naar de reductiemogelijkheden één grote beperking steeds naar voren: een tijdige beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur. Bijvoorbeeld: een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting om de proceswarmtebehoefte te elektrificeren;  Infrastructuur voor het transport van groene en blauwe waterstof; het transport en de opslag van CO2 (CCS) en een warmtenet om restwarmte uit de industrie nuttig aan te wenden in de gebouwde omgeving.

Reden voor VEMW om een webinar te organiseren over infrastructuur. Om u als lid te informeren en een perspectief te bieden op infrastructuurontwikkelingen ter ondersteuning van de industrie- en energietransitie. Na een overzicht van de uitdagingen, verzorgd door VEMW, zullen terzake kundige sprekers ingaan op vragen als:

  • Zullen wij in de toekomst gebruik kunnen maken van en rekenen op een infrastructuur die past bij de behoeften (in de breedste zin) van de grootverbruikers in Nederland?
  • Welke infrastructuur is wanneer, hoeveel en waar in Nederland nodig?
  • Hoe houden die verbruikers perspectief op toegang tot een betrouwbare en betaalbare infrastructuur?
  • Hoe kunnen we bestaande én nieuwe infrastructuur het doelmatigst benutten met inachtneming van systeemintegriteit, -flexibiliteit en -integratie?

Datum: donderdag 18 maart
Tijd: 14:00 tot uiterlijk 16:30
Locatie: Vanaf uw eigen werkplek - MS Teams

Programma:

  1. Inleiding: introductie: uitdagingen (VEMW)
  2. Nieuwe infrastructuur voor waterstof (Gasunie) , CO2 (Porthos) en elektriciteit (TenneT)
  3. Beter benutten van bestaande infrastructuur elektriciteit (Alliander) en tijdelijke oplossingen (Engie)
  4. Conclusies en sluiting (VEMW)

    Leden kunnen zich hier aanmelden voor het webinar.