Coronacrisis

VEMW ook tijdens coronacrisis beschikbaar en bereikbaar

Het coronavirus leidt tot veel vragen en stelt ons voor nieuwe uitdagingen. De situatie verandert dagelijks. Uw organisatie wordt ongetwijfeld ook geconfronteerd met de onzekerheden van deze tijd.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw aansluiting of wijzigingen in uw contractcapaciteit; zorgen over de continuïteit van de energie- en watervoorziening of behoefte aan een gesprek over de prijsontwikkeling op de energie en CO2-markten. Uw Koninklijke VEMW volgt de relevante ontwikkelingen op de voet en we bezien van dag tot dag of deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor energie- en watergebruikers. Gelukkig zijn de voorzieningen van elektriciteit en gas, telecom en drinkwater goed beschermd en staat de continuïteit vooralsnog niet ter discussie.

Het VEMW-kantoor in Woerden is voorlopig gesloten in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid.
De bureaumedewerkers werken allemaal vanuit huis en kunnen hun werkzaamheden continueren. Geplande bijeenkomsten met leden en stakeholders vinden nu veelal plaats via Microsoft Teams of via Skype en zijn waar nodig uitgesteld of afgezegd. Uiteraard blijven wij onverminderd beschikbaar voor u via onze website (www.vemw.nl), e-mail (desk@vemw.nl) en telefoon (0348-484350). Uiteraard staan we ook voor individueel advies tot uw beschikking. Neem gerust contact met ons op als u daar aanleiding toe ziet.

Wij hopen dat het verder goed met u gaat en blijven in deze tijden graag met u in contact. Laat ons ook in deze crisis met vereende krachten voor de zakelijke energie- en watergebruikers optreden.

Blijf gezond!

Directie en medewerkers VEMW