Banken hechten groot belang aan waterbewustzijn bij bedrijven

Waterschaarste maar ook een tekort aan grondstoffen vormen in toenemende mate risico’s voor de financiële sector, stelde De Nederlandsche Bank in een eerder gehouden onderzoek. Hoe gaan banken als Rabobank en ASN Bank daarmee om?

Waterbewustzijn bij bedrijven is heel belangrijk, zegt Francois Sonneville, senior analyst beverages (RaboResearch Food & Agribusiness) van Rabobank. “Binnen de groep institutionele beleggers zie je dat er een steeds groter aantal is dat precies wil weten waarin wordt belegd. En hoe dat geld besteed wordt.” Er zijn fondsen die niet-duurzame bedrijven uitsluiten en  fondsen die zich bewust op duurzame bedrijven richten, de ESG (Environmental, Social and Governance)-fondsen, legt hij uit. “Als je als bedrijf zo breed mogelijk toegang wilt hebben tot de kapitaalmarkten, dan is het goed dat je je beleid daarop aanpast. Gelukkig zijn er meer en meer instituten, zoals accountacy firma’s, die keurmerken afgeven waaraan wij kunnen zien of een bedrijf aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet of niet. Vanuit een risico-point-of-view is water een belangrijk aspect dat wordt meegenomen in onze beslissing om kredieten te verstrekken aan een bedrijf of niet.”

DNB: Risico’s beter in kaart brengen
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten beter in kaart brengen welke risico’s een aspect als waterschaarste met zich meebrengt, zegt De Nederlandsche Bank (DNB). Met name in gebieden waar ernstige watertekorten zijn kunnen bedrijven, waaronder bier- en frisdrankproducenten, in de problemen komen: Zij zouden zomaar gedwongen kunnen worden om hun productie te minderen of zelfs te staken. Maar niet alleen in extreem droge gebieden, ook in Nederland speelt de droogteproblematiek.

‘Vanuit een risico-point-of-view is water een aspect dat meeweegt om bedrijfskredieten wel of niet te verstrekken’

Beleid voor waterschaarste
Niet alleen Rabobank neemt een aspect als water mee in haar beslissing om wel of niet kredieten te verstrekken aan een bedrijf. Ook ASN Bank selecteert beleggingen op verantwoord watergebruik, laat haar woordvoerder weten. “Waterschaarste wordt ernstiger doordat we wereldwijd steeds meer water gebruiken. ASN Bank heeft daarom beleid voor waterschaarste geïntroduceerd. Dat betekent dat we evenals andere banken en beleggers invloed uitoefenen op waterschaarste door eisen te stellen aan de bedrijven die wij financieren of waarin we beleggen. ASN Bank heeft daarom beleid voor waterschaarste geformuleerd als onderdeel van haar biodiversiteitsbeleid.”

Twee eisen
ASN stelt twee eisen aan bedrijven met fabrieken in gebieden waar waterschaarste heerst. In de eerste plaats moeten zij verantwoord omgaan met het aanwezige water. Ze beperken en beheersen hun watergebruik en zorgen ervoor dat hun watergebruik een minimale impact heeft. In gebieden met waterschaarste doen ze dat bijvoorbeeld door maatregelen uit te voeren die volgen uit een effectrapportage. Ook houden ze rekening met de waterbehoeften van de lokale bevolking en ecosystemen. Daarnaast moeten bedrijven vervuiling voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van een waterbeheersysteem. Zo’n systeem kan hergebruik van water bevorderen en lozing van vervuild water voorkomen.

Als een bedrijf productielocaties heeft in gebieden met waterschaarste maar niet voldoet aan deze eisen, investeert ASN Bank er niet in, aldus de woordvoerder. “De bedrijven die zich momenteel in het ASN Beleggingsuniversum bevinden, voldoen aan de eisen. Daarbuiten zijn echter nog veel bedrijven, juist in risicosectoren, die dringend aandacht aan hun waterbeleid moeten gaan geven.”

Innovaties
Terug bij Rabobank legt Sonneville uit dat per sector wordt gekeken wat de consequenties kunnen zijn van klimaatverandering en droogte. “Neem bijvoorbeeld het verbouwen van koffie, dat veel water vraagt. Wat gebeurt er klimatologisch gezien in regio’s waar koffie wordt geproduceerd en waar waterschaarste kan optreden in de toekomst? Is het dan wel verstandig om als financiële sector daarin te investeren? Wij kijken in die situaties naar wat de natuur ons aan water geeft en wat de technologie ons biedt om er beter mee om te gaan.”

‘Rabobank investeert graag in bedrijven die innoveren’

Biersector
Sonneville: “Kijkend naar de biersector dan zie je dat bedrijven bezig zijn nieuwe variëteiten gerst te ontwikkelen die minder water gebruiken, maar die ook beter voorbereid zijn op klimaatverandering en droogte. Wij vinden die innovaties, naast  sustainability in de volle breedte, heel belangrijk. Innovatie is noodzakelijk om adequaat om te kunnen gaan met veranderende omstandigheden en om negatieve effecten zoveel mogelijk te verminderen. Daar hoort stijging van temperatuur bij, waterschaarste, maar ook voedselverspilling. Wij investeren graag in bedrijven die uitvindingen op dat gebied doen en helpen hen om innovaties naar de markt te brengen.”

‘Bierbrouwers investeren in waterbesparende technieken’
Sonneville: “Bierbrouwers krijgen op twee manieren te maken met water. Water speelt een rol in hun brouwproces en bij het schoonmaken van lege flesjes. Hergebruik van die flesjes vermindert enerzijds de CO₂-uitstoot, maar kost anderzijds ook water. Buiten de poorten van een bierbrouwer vraagt het groeiproces van gerst en hop ook veel water. Er is ongeveer 330 hectoliter water nodig om 1 hectoliter bier te maken. Van die 330 hectoliter wordt maar liefst3 24 hectoliter gebruikt voor gerst en hop, voordat deze grondstoffen in de brouwerij komen. We zien dat bierbrouwers, zoals Heineken, mondiaal initiatieven ontplooien om te kijken hoe zij het watergebruik in hun brouwerijen kunnen reduceren. Wij, als bank, vinden het uitermate belangrijk dat brouwers investeren in technieken die het watergebruik verminderen. En, dat zij ook toeleveranciers helpen en motiveren om grondstoffen minder waterintensief te maken. Zo creëer je een win-winsituatie.”

Purpose
Wat je ziet in het huidige klimaat is dat het steeds belangrijker wordt hoe een bedrijf zich maatschappelijk profileert, zegt hij. “Als Rabobank hechten we daar ook zelf veel waarde aan. Purpose noemen we dat. Waarom doe je zaken met een bepaalde bank en waar staat die bank voor? Is zij alleen een vermogensverschaffer, of is het ook een bedrijf dat zichzelf een maatschappelijke functie oplegt en daarnaar handelt? In dat kader geven wij 
Green Bonds uit, groene obligaties. Het rentepercentage is afhankelijk van de mate waarin een bedrijf aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet. Staat het hoog op de duurzaamheidsladder, dan krijgt een bedrijf betere voorwaarden voor een lening. Dat is ook in sterke mate gerelateerd aan hoe een bedrijf met water omgaat.”

‘Sustainability is the product’
Volgens Rabobank wordt consumptie gedreven door zes verschillende factoren: gezondheid, gemak, smaak, ervaring, ‘value for money’ én duurzaamheid. Soms werken deze factoren elkaar tegen. In vergelijking met kraanwater scoort bier bijvoorbeeld niet hoog op gezondheid, maar consumenten waarderen de smaak en de ervaring. Het belang van de factoren verandert door de tijd heen en vooral jonge consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid. Zij zijn vaak beter geïnformeerd en meer geïnteresseerd in de weg die een product aflegt richting de winkel. Ook delen zij die informatie met anderen. Duurzaamheid is een belangrijke reden aan het worden om een product te promoten of te boycotten. Als er in de toekomst een label zou komen voor duurzaamheid, dan zal deze ontwikkeling versneld worden. Duurzaamheid is niet langer een bijzaak, maar - zoals Heineken het omschrijft - “sustainability is the product”.