WKK: Warmtekrachtkoppeling

Werkingsprincipe

Als zakelijke energiegebruiker betrekt u uw elektriciteit van het elektriciteitsnet. Als u echter in uw productieproces veel warmte (stoom) gebruikt kunt u denken aan eigen opwekking door inzet van warmtekrachtkoppeling (WKK). Met WKK vermindert u uw primaire brandstofbehoefte en vermindert u uw CO2-uitstoot.

Rol VEMW
De exploitatie van WKK is momenteel marginaal of zelfs onrendabel door hoge gasprijzen, lage elektriciteitsprijzen en het veelal ‘must run’ karakter. VEMW vindt dat WKK meer aandacht verdient, omdat deze technologie het meest doelmatig omgaat met de primaire energie. VEMW heeft veel expertise over zakelijke gebruik van WKK in de industrie en bij ziekenhuizen. Advies over investeringen en ondersteuning nodig? Bel uw VEMW-beleidsadviseur. 

Werkingsprincipes
Traditioneel worden warmte en elektriciteit los van elkaar opgewekt; de elektriciteit in grote centrales (gas, kolen, kern) en de warmte lokaal (ketels en fornuizen). Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) is de gecombineerde opwekking in één proces, op basis van een brandstof, van warmte en elektriciteit (of mechanische energie), waarbij de warmte nuttig wordt gebruikt. Elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van maximaal zo’n 60 procent, de rest van de energie uit de gebruikte brandstoffen komt vrij als warmte. Deze warmte kan nuttig gebruikt worden (verwarming, droging, e.d.). Op deze manier wordt brandstof bespaard ten opzichte van de afzonderlijke, gescheiden productie van de door de warmtekrachtinstallatie geproduceerde elektriciteit en warmte. Het overall rendement kan bij een WKK boven de 90 procent liggen. Hoe meer de gebruikte / afgewerkte energie of afgassen benut kunnen worden des te hoger het rendement zal zijn. Een goed berekende en bedreven warmte-krachtcentrale gaat in Nederland richting een rendement van 100%.

Het WKK-werkingsprincipe kent de volgende technologie-toepassingen in Nederland:

  • Gasmotor: > 4000 stuks;
  • Gasturbine: ca. 75;
  • Stoomturbine: ca. 65;
  • stoom- en gasturbine (STEG): bijna 60.

Soms vindt er krachtgekoppelde WKK plaats, waarbij de WKK ook direct voor mechanische aandrijving in productieprocessen zorgt.

Energiedragers
De energiedrager van de meeste (industriële) WKK-units in Nederland is aardgas. In toenemende mate passen WKK-exploitanten biomassa toe als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen zoals aardgas. Het werkingsprincipe verandert er niet door, maar uiteraard vraagt het wel het nodige van de techniek.

Leden lezen hieronder meer over de het werkingsprincipe van WKK.

 

Login