WKK- Warmtekrachtkoppeling

Vrijstelling Energiebelasting

Voor het gebruik van elektriciteit en aardgas betaalt u als zakelijke energieafnemer een heffing conform de ‘Wet belastingen op milieugrondslag

’. Nederland kent sinds 1996 de Regulerende Energie Belasting (REB). Deze belasting is ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel. De heffing is budgetneutraal ingevoerd, dat wil zeggen tegelijkertijd met de invoering van de REB zijn de inkomstenbelastingen met een bedrag gelijk aan de opbrengst van de REB verlaagd. Het doel van de REB is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren. Bij omzetting van de Regulerende Energiebelasting (REB) naar de Energiebelasting (EB) zijn de tarieven en belastingopbrengsten gestegen zonder compensatie van andere belastingen. 

Voor de levering van elektriciteit en gas ten behoeve van de opwekking van elektriciteit in een (WKK-)installatie zijn er mogelijkheden voor vrijstelling van energiebelasting. Hiermee voorkomt de overheid  dat u voor elektriciteit een dubbele heffing betaalt, namelijk op de productie van elektriciteit uit aardgas (WKK) en het gebruik van elektriciteit in een installatie. 

Voorwaarden voor vrijstelling
Om voor vrijstelling energiebelasting in aanmerking te kunnen komen moet uw (WKK-)installatie een minimum energetisch opwekkingsrendement (conversie) realiseren, het zogenaamde Senter-rendement. Dit is vastgesteld op 60 procent.

Berekening Energiebelasting
De Belastingdienst heft de Energiebelasting, die energiegebruikers betalen, op basis van een staffeling. Hierbij doorloopt het energiegebruik een aantal schijven per onroerende zaak (WOZ artikel 16). Maatgevend is dat een verbruikende inrichting bij één(rechts)persoon in eigendom en gebruik is, en bovendien feitelijk één eenheid vormt, waarbij fysieke criteria de doorslag geven. De schijven – in G-gas 35,17 MJ/Nm3) - zijn als volgt opgebouwd:

  1. 0 - 5.000 m3/jaar
  2. 5.001 - 170.000 m3/jaar
  3. 170.001 - 1.000.000 m3/jaar
  4. 1.000.001 - 10.000.000 m3/jaar
  5. Meer dan 10.000.000 m3/jaar

Per jaar worden per schijf de belastingtarieven vastgesteld. VEMW publiceert deze op de website zodra de tarieven bekend zijn.

VEMW heeft een handig hulpmiddel, de ‘VEMW-Rekentool EB en ODE’ (zie downloads), ontwikkeld om de belasting voor uw specifieke situatie door te berekenen.