Warmtekrachtkoppeling

Verdient - financiële - ondersteuning

Sinds de marktwerking op de energiemarkten (vanaf 2000) is de exploitatie van WKK marginaal of zelfs onrendabel door hoge gasprijzen, lage elektriciteitsprijzen en het ‘must run’ karakter. WKK is complexer dan de traditionele opwekking. Het vraagt daardoor hogere investerings- en operationele kosten. Als u een WKK installatie overweegt, oriënteer u dan op de stimulerende middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Deze zijn absoluut niet afdoende vindt VEMW. WKK verdient betere ondersteuning, omdat deze technologie het meest doelmatig omgaat met de primaire energie (gas als brandstof en bijdrage aan emissiereductie).Binnen VEMW bestaat de werkgroep Energie en Milieu. Hierin delen zakelijke WKK-gebruikers hun ervaringen en stemt VEMW haar beleid af. Vanuit het belang als energiegebruiker.

Ondersteuning voor nieuwe WKK-installaties
Sinds 2006 kent Nederland ondersteuning voor nieuwbouw van WKK via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE en fiscale instrumenten zoals de EIA en MIA. Zie downloads (alleen voor leden).

Ondersteuning voor bestaande WKK-installaties
Voor vervanging van bestaande installaties bestaan geen regelingen. U moet dus zelf alle kosten ophoesten als uw huidige WKK-installatie aan vervanging toe is. VEMW constateert dat dit nauwelijks meer gebeurt ondanks het evidente milieuvoordeel van WKK (energiebesparing en emissiereductie). De huidige economische marktomstandigheden laten dergelijke investeringen niet toe. Van de draaiende installaties verdampt zo een deel van het milieuvoordeel door reductie van de draaiuren.

Feiten over WKK ondersteuning

  • Indien er geen beleid komt om de milieuvoordelen van WKK te benutten, dan verdringt kolen de efficiënte gasinzet. Resultaat: de CO2 uitstoot/kWh stijgt van 200 – 250 naar 800-1200 gram
  • In 2014 verdwijnt 1,000 MWe van de 4,000 MWe industriële WKK.
  • In 2017 komt nog maar 2,500 MWe uit WKK
  • In 2020 draait nog maar de helft van het huidige WKK-park (2,000 MWe).

Dit betekent 75 Peta Joule (PJ) verlies aan besparing die gerealiseerd had kunnen worden, 8 Mton extra CO2-uitstoot en minder flexibiliteit in de elektriciteitsproductie (afstemming aanbod op de vraag).

Voor instandhouding van het huidig WKK park (anno 2013) is ruim € 130 miljoen ondersteuning per jaar nodig*). Dit komt overeen met de MEP-ondersteuning voor WKK rond 2004.

Voor verbeteringen van de huidig WKK-park is ruim € 280 mln per jaar. Dit resulteert in:

  • nog hogere energie efficiëntie;
  • nog meer energiebesparing;
  • nog flexibeler inzet om fluctuaties van duurzame elektriciteitsopwekking van wind en zonnecellen op te vangen;
  • verwerking van meer biomassa.

*) Gebaseerd op de ECN-standaard WKK cases en de meest recente forward prijs noteringen

Leden vinden hieronder meer informatie over de ondersteuningsregelingen voor WKK zoals de SDE, EIA en MIA.

Login