VEMW Benchmark inkoop energie

Appels met appels vergelijken!

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Met de ‘Benchmark Inkoop Energie’ van VEMW krijgt u inzicht in uw behaalde inkoopprestaties. Deelname geeft u, als zakelijke elektriciteitsgebruiker, de unieke mogelijkheid uw inkoopprestaties te meten en te vergelijken met gebruikers met eenzelfde inkoopprofiel. VEMW behandelt uw gegevens uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en anonimiseert de rapportage. De VEMW Benchmark is uniek in Nederland en een must voor alle zakelijke elektriciteitsgebruikers. De VEMW Benchmark is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie én planning van uw inkoop- of prijsstrategie

De Benchmark-rapportage geeft antwoord op vragen als:

 • Wat is mijn inkoopresultaat ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel?
 • Wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën?
 • Op welke producten wordt er geclickt?
 • Hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op?

Werkwijze VEMW Benchmark Inkoop Energie

 • Aan het begin van elk jaar nodigt VEMW u (leden) uit deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie
 • De benchmark betreft de inkoopresultaten van gas (en elektriciteit) over het afgelopen kalenderjaar
 • De gegevens vult u in op een overzichtelijk digitaal formulier
 • VEMW controleert de gegevens om de resultaten op een correcte manier te kunnen vergelijken
 • VEMW analyseert de prijzen en de inkoopmethoden.

Rapportage VEMW Benchmark Inkoop Energie

 • VEMW rapporteert de uitkomsten in een duidelijk overzicht aan de deelnemende VEMW-leden
 • De rapportage is geanonimiseerd
 • Elk VEMW-lid ontvangt een geïndividualiseerde rapportage

Deelname
Deelname is voorbehouden aan VEMW-leden en is gratis. Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie neemt u contact op met Eric Picard van VEMW.

Waarborg
VEMW gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar stelt. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest  u in het document waarborg. De Benchmark is alleen voor grootverbruikersaansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 3x80 A met vestigingen in Nederland.

Login