Energiebelasting

Belastingen en toeslagen. Opslagen op uw gaskosten

Bovenop de kosten voor de levering van gas en de kosten voor de aansluiting en het gastransport betaalt u energiebelasting. Volgens de wet op milieubelastingen (WBM) wordt de Energiebelasting geheven op gas. De levering van gas via een aansluiting aan een verbruiker is het belastbare feit. Volgens de WBM geldt het verbruik van gas ook als levering, als het op een andere manier wordt verkregen dan door levering via een aansluiting aan de verbruiker. Daardoor valt ook gasgebruik onder de energiebelasting als u dit zelf heeft opgewekt. Er zijn veel uitzonderingen op de regels voor energiebelasting. Deze staan vermeld in het handboek milieubelastingen (zie downloads).

Rekentool
Soms komt u als zakelijke gasgebruiker in aanmerking voor een vrijstelling of verlaging van belastingen en toeslagen. VEMW weet waarvoor u moet betalen en wanneer u recht heeft op een korting. VEMW heeft een handige rekentool (elektriciteit en gas tezamen) ontwikkeld waarmee u kunt berekenen hoeveel energiebelasting u moet betalen. (zie downloads)

Zônetarieven
Er geldt voor de energiebelasting op gas een degressief zônetarief. Voor het verbruik in de eerste zône geldt het hoogste tarief per Nm3. Voor het verbruik in de volgende zônes geldt steeds een lager tarief:

  • de eerste zône loopt tot 5.000 Nm3;
  • de tweede zône vanaf 5.000 Nm3 t/m 170.000 Nm3;
  • de derde zône vanaf 170.000 Nm3t/m 1 miljoen Nm3;
  • de vierde zône, vanaf 1 miljoen Nm3 t/m 10 miljoen Nm3
  • de vijfde zone, meer dan 10 miljoen Nm3

Teruggaaf energiebelasting
U kunt in bepaalde situaties teruggaaf krijgen van de energiebelasting:

  • U hebt aardgas gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%.
  • Als u meer dan 10 miljoen Nm3 aardgas gebruikt en deelneemt aan een meerjarenafspraak (MJA) dan maakt u gebruik van de teruggaafregeling.
  • U hebt aardgas gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waar elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit.
  • In uw onroerende zaak is voor aardgas en/of elektriciteit sprake van meer dan één leverancier.

Vrijstelling
Als zakelijke energiegebruiker kunt u aanspraak maken op een vrijstelling voor de belastingen op gas. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de voorwaarden en een ondertekende verklaring inleveren bij uw energieleverancier die de energiebelasting inhoudt. Op de website van de meeste leveranciers treft u alle mogelijke verklaringen aan. Met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en gedagtekend komt  u in aanmerking voor vrijstelling van energiebelasting.

Teruggaf via Belastingdienst
De teruggaafregeling voor een gebruik meer dan 10 miljoen Nm3 is geldig met ingang van 1 januari 2013. Ook in het geval er sprake is van meer dan één leverancier op één onroerende zaak, geldt een teruggave via de Belastingdienst. U kunt een verzoek om teruggaaf indienen bij de Belastingdienst Noord te Emmen. De belastingdienst behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet.

Login