Wijzigen

Wijzigen van een gasaansluiting

Rol VEMW
VEMW spant zich voortdurend in om de voorwaarden die gelden voor de wijziging van de aansluiting doelmatig en doeltreffend te laten zijn. Het is van belang dat de netbeheerder als monopolist u ziet als klant en u ook als zodanig behandelt.

Aanpassen van uw gasaansluiting gebeurt fysiek of contractueel:

  • fysiek:
  • bij verplaatsen (verleggen) of verwijderen van uw inkoopstation (GOS, meter); 
  • bij grotere fysieke capaciteitsbehoefte door uitbreiding van uw activiteiten of zekerstelling van de pieklevering;
  • contractueel:
  • als minder capaciteit volstaat en u kosten wilt besparen.

Fysieke wijzigingen
Een fysieke wijziging van de aansluiting vindt plaats wanneer de grootte van de aansluiting niet meer in overeenstemming is met de daadwerkelijke gasafname.
Het kan zijn dat de aansluiting moet worden vergroot door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten waarvoor gas nodig is. Ook kan door verandering van bedrijfsprocessen de piekbehoefte (capaciteit) toenemen.
Soms wordt de aansluiting verkleind, bijvoorbeeld omdat door een significante afname van het verbruik de installatie buiten het gespecificeerde meetbereik valt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer gasverbruikende bedrijfsactiviteiten worden verplaatst of gestopt.
Het komt ook voor dat een aansluiting verlegd moet worden naar een ander geografisch punt in de buurt door gewijzigde lokale omstandigheden (infrastructurele projecten, bedrijfssplitsing, e.d.).

Contractuele wijziging
Binnen de fysieke aansluitcapaciteit is aanpassing van de gecontracteerde waarde als gevolg van het daadwerkelijke piekverbruik mogelijk. Dat gaat automatisch wanneer u meer verbruikt.

Als u minder verbruikt dient u hiervoor bij uw netbeheerder een verzoek in tot wijziging. Het aanpassen van het transportvermogen verloopt volgens de regels van de Tarievencode Gas.

Het optredende maximale transportvermogen mag de fysieke aansluitcapaciteit niet overschrijden. Een beveiliging stelt dit zeker. Bij overschrijding van de beveiliging volgt overleg met uw netbeheerder over fysieke aanpassing van de aansluiting.

Gasaansluiting afsluiten of verwijderen

Als u de aansluiting niet meer gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een vestiging van uw bedrijf (tijdelijk) sluit, geeft u de netbeheerder opdracht tot het verwijderen of sluiten van uw aansluiting.

Gasaansluiting afsluiten:
• de netbeheerder maakt uw installatie drukloos;
• de aansluiting blijft intact;
• u betaalt maandelijks het vastrecht voor de aansluitdienst en het vastrecht voor de transportdienst.

Gasaansluiting verwijderen:
• de netbeheerder maakt uw installatie drukloos;
• de netbeheerder verwijdert fysiek de aansluiting vanaf het aansluitpunt (T-stuk);
• de netbeheerder rekent hiervoor eenmalige kosten conform de Tarievencode Gas.

De kostengrondslag voor het wijzigen van uw aansluiting is opgenomen in de TarievenCode Gas

 

Persberichten Nieuws

Journal VEMW Inzicht