Visie op Flex

Achtergrondinformatie Flexibiliteit

De VEMW werkgroep 'visie op Flex' werkt aan een position paper over de inzet van flexibiliteit door zakelijke energiegebruikers. Door de forse groei van het aandeel duurzame elektriciteit in de brandstofmix zal de behoefte aan flexibiliteit in het elektriciteitssysteem de komende jaren toenemen. Een deel van die 'flexbehoefte' kan worden door vraagsturing vanuit zakelijke energiegebruikers.  

Hiernaast treft u relevante rapporten en presentaties aan.