Spanningsdips

Stroomuitval door spanningsdips

Sinds december 2013 is een norm voor spanningsdips opgenomen in de netcode (zie bijlage). De nieuwe norm geldt voor hoogspanningsnetten (>35 kV) en maakt  onderscheid tussen spanningsdips afhankelijk van hun diepte (hoeveel restspanning) en hun duur. Lange en diepe spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. Wanneer een hinderlijke spanningsdip plaats vindt moet de netbeheerder informatie geven over de oorzaak van de spanningsdip. Daarnaast moet de netbeheerder, bij een overschrijding van de norm voor hinderlijke dips van een bepaalde diepte en duur moet de netbeheerder een onafhankelijke deskundige partij opdracht geven onderzoek te laten doen naar de fysieke oorzaak van deze spanningsdip(s).

Naast het ontwikkelen van een norm heeft VEMW gepleit voor meer transparantie met betrekking tot spanningsdips. Netbeheerders hebben hier gevolg aan gegeven door het lanceren van de website www.uwspanningskwaliteit.nl. Via de website kan iedereen de meetresultaten bekijken van lokale spanningskwaliteit. U kunt nu dus zelf nagaan wat de voor u relevante spanningskwaliteit is.

Voor spanningsdips is er tot op heden enkel een inspanningsverplichting in de netcode opgenomen. Bovendien geldt de inspanningsverplichting alleen voor netten met een spanningsniveau hoger dan 35 kV. In de netcode staat dat de netbeheerders voor 2018 een voorstel tot wijziging van de netcode moeten indienen waarin een harde norm voor spanningsdips is opgenomen voor hoog- én middenspanning. 

De TUe doet nu onderzoek naar het optreden van spanningsdips en de gevolgen die een spanningsdip heeft op een aangesloten installatie. Dit onderzoek dient als ondersteuning om te komen tot een nieuwe vorm van regulering voor spanningsdips vanaf 2018.

Login