Leveringsovereenkomst elektriciteit

Een solide overeenkomst voor de levering van elektriciteit

Voor een betrouwbare levering van energie is het essentieel om een aantal afspraken in een leveringsovereenkomst vast te leggen. Op basis van deze afspraken wordt immers energie aan u geleverd en door u afgenomen. Voorts kunt u een beroep doen op de gemaakte afspraken in het geval er onenigheid met uw leverancier ontstaat. Besteed daarom aandacht aan uw leveringsovereenkomst inclusief de kleine lettertjes en gebruik de door VEMW ontwikkelde Basisovereenkomst.

VEMW kent als geen ander de energiemarkt en helpt u desgewenst bij de inkoop van elektriciteit en de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. Een evenwichtige en goede leveringsovereenkomst is daar onlosmakelijk mee verbonden. VEMW help u alvast door de beschikbaarstelling van de “VEMW Basisovereenkomst levering elektriciteit” (zie downloads).

VEMW Basis leveringsovereenkomst
Om een duidelijke en volledige leveringsovereenkomst af te sluiten heeft VEMW de “Basisovereenkomst voor de levering van elektrische energie” ontwikkeld. In dit modelcontract staan alle voorwaarden om een goed energiecontract af te sluiten. Leden gebruiken dit document in de onderhandelingen met hun leverancier om tot een goede set afspraken te komen.

De belangrijkste aandachtspunten

In de basisovereenkomst, die in samenwerking met leden van VEMW is opgesteld, komen alle onderwerpen aan bod die u minimaal moet regelen in een leveringsovereenkomst elektriciteit. De afspraken over de prijs en de totstandkoming ervan zijn natuurlijk zeer belangrijk maar denk ook aan voorwaarden die eventuele risico’s beperken. Bijvoorbeeld een afspraak indien u voorziet meer of minder volume nodig te hebben. Een aantal onderdelen behoeft speciale aandacht:   

  • De prijs en/ of wijze waarop de prijs tot stand komt 
  • Omvang van de levering en flexibiliteit
  • De programmaverantwoordelijkheid
  • Factureren en betalen
  • Looptijd overeenkomst en beëindiging
  • Aansprakelijkheid   

In de basisovereenkomst staan bij de artikelen verschillende voorbeeldteksten die u kunt gebruiken in de besprekingen met uw leverancier. Gebruik daarom het Basisdocument om de noodzakelijke afspraken voor de levering van elektriciteit vast te leggen!

Advies nodig over uw leveringsovereenkomst?
Neem contact op met Eric Picard. Hij is u graag van dienst met informatie en advies over de inkoop van elektriciteit en de leveringsovereenkomst.