VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!


De VEMW Benchmark Inkoop Energie: een must voor elke inkoper van elektriciteit en gas!
VEMW organiseert ieder jaar de Benchmark Inkoop Energie. De Benchmark vergelijkt leveringsprijzen elektriciteit en gas, strategieën om tot de leveringsprijs te komen en maakt inzichtelijk hoe duurzaam en tegen welke prijzen is ingekocht. De vergelijking van de verschillende prestaties gebeurt op basis van vergelijkbare inkoopprofielen (bedrijfstijd). Zo weet u zeker dat er appels-met-appels worden vergeleken!

De Benchmark geeft antwoord op vragen als:

  • wat is mijn inkoopresultaat ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel?
  • wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën?
  • op welke producten wordt er geclickt en hoe vaak?
  • hoe scoort collectief ten opzicht van individuele inkoop van elektriciteit en gas?
  • hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op?

De Benchmark van VEMW is uniek in Nederland en een must voor alle zakelijke elektriciteits- en gasgebruikers. De Benchmark is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie én planning van uw inkoop- of prijsstrategie. Doe net zoals vele andere leden jaarlijks mee en houd grip op uw inkoop!

Wie kan deelnemen aan de Benchmark Inkoop Energie?
Alle leden van VEMW die beschikken over een grootverbruikersaansluiting, kunnen deelnemen aan de Benchmark. Dat betekent dat u beschikt over een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 Ampère of een gasaansluiting met een gasmeter groter dan G25 (40 m³/uur). Bent u geen lid van VEMW, neem dan contact op met VEMW en vraag naar de mogelijkheden.

Hoe kunt u deelnemen aan de VEMW Benchmark Inkoop Energie?
VEMW nodigt alle leden aan het begin van elk jaar uit om deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie. U neemt deel aan de Benchmark door de vragen in het deelnameformulier elektriciteit en/ of gas in te vullen en vóór 1 april terug te sturen aan VEMW. De deelnameformulieren treft u hiernaast in de downloads aan. VEMW controleert elk ontvangen formulier op juistheid. Na sluitingsdatum analyseert VEMW de gegevens en wordt een volledig geanonimiseerde rapportage door ons opgesteld. Uitsluitend deelnemers aan de Benchmark Inkoop Energie ontvangen de rapportage.

Rapportage VEMW Benchmark Inkoop Energie

Enkele weken na sluitingsdatum stelt VEMW de rapportage van de resultaten van de Benchmark Inkoop Energie beschikbaar. De rapportage is een overzicht van de gestelde vragen waarbij de uitkomsten zijn afgezet tegen de -gemiddelde- leveringsprijzen. De verschillende resultaten worden grafisch op diverse manieren gepresenteerd. Speciale aandacht gaat uit naar de leveringsprijzen. In een bolletjesgrafiek van de leveringsprijzen kunt u snel zien wat uw resultaat is ten opzichte van andere deelnemers.

Aan de hand van de opgegeven resultaten zijn uw prestaties te vergelijken met de resultaten van alle andere deelnemers en/ of die met vergelijkbare inkoopprofielen. Vanzelfsprekend zijn alle gegevens volledig geanonimiseerd.

Waarborg
VEMW gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar stelt. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest u in het document waarborg. De Benchmark is alleen voor grootverbruikersaansluitingen met vestigingen in Nederland.

Informatie
Deelname is exclusief voor leden van VEMW en is gratis. Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie neemt u contact op met Eric Picard van VEMW.