Inkoop van elektriciteit

Introductie

 Fasering liberalisering energiemarkt

Sinds 1999 is het voor zakelijke gebruikers mogelijk een keuze te maken uit een leverancier van energie. De keuzevrijheid is gefaseerd ingevoerd. Alle afnemers met een volume van meer dan 50 miljoen m3 aardgas en/ of een gecontracteerd vermogen van 2 MW kregen in 1999 als eerste keuzevrijheid. In 2002 volgde de tweede fase: aangeslotenen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80 A en/ of een gebruik van meer dan 1 miljoen m3 aardgas. In 2004 tenslotte was iedereen vrij in de keuze van een leverancier.

Inkoopstrategie
Marktplaatsen of informatie over prijzen volgden vele jaren later. De APX  bood toegang tot de markt. Alhoewel de APX in 1999 is opgericht was internet nog niet breed ingevoerd om informatie snel en eenvoudig te delen. Voor de inkoop van elektriciteit traden zakelijke gebruikers vooral in contact hun ‘oude’ energiebedrijf om de leveringsprijs overeen te komen. VEMW adviseerde bedrijven in 2002 met de BETEC; een rekentool om het onderscheid tussen de kosten voor levering en niet-levering (transport, aansluiting en diensten) inzichtelijk te maken.

Prijsstrategie
De zakelijke gebruiker bekwaamt zich in inkoop- en prijsstrategieën.  Door de toegenomen nauwkeurigheid van het meten van het energiegebruik kunt u nu scherpe prognoses van uw energievraag maken. De mogelijkheden voor zakelijke energiegebruikers om efficiënter in te kopen zijn enorm toegenomen.

Overeenkomsten
Er was aan het begin van de liberalisering nauwelijks ervaring met overeenkomsten met leveranciers van elektriciteit. In samenwerking met de Taakgroep Elektriciteit van VEMW is in 2002 daarom een “Basisovereenkomst voor de levering van elektrische energie opgesteld”. De overeenkomst is in de loop der jaren steeds bijgesteld aan de actualiteit en kunt u gebruiken voor uw contractuele afspraken met uw leverancier.

Benchmark Inkoop Energie
De zakelijke energiegebruiker is een professionele inkoper van elektriciteit geworden. Het betreft niet alleen het inkopen en contracteren van elektriciteit maar ook het beheersen van risico’s die met de inkoop en het gebruik van energie gepaard gaan. Zakelijke energiegebruikers streven naar scherpe prijzen en goede contractuele voorwaarden. Het meten van de inkoopprestaties wint aan urgentie omdat de energiekosten een concurrerende factor zijn. De Benchmark Inkoop Energie die VEMW jaarlijks organiseert geeft antwoord op de vraag hoe uw inkoopprestaties zich verhouden tot die van andere bedrijven. De Benchmark organiseert VEMW aan het begin van ieder kalenderjaar.

Informatie
Meer relevante zaken over de inkoop van elektriciteit leest u op de andere pagina’s in de rubriek Inkoop. Leden van VEMW nemen voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Eric Picard van VEMW op nummer 0348 484 351.