Leerstoel TILEC

VEMW ondersteunt de leerstoel Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan het Tilburg Law and Economics Centre (TILEC) van de Universiteit Tilburg

VEMW ondersteunt de leerstoel Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan het Tilburg Law and Economics Centre (TILEC) van de Universiteit Tilburg. Deze hoogleraarspost wordt sinds 1 september 2015 bekleed door prof. dr. mr. Saskia Lavrijssen.

De leerstoel behandelt onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor onze leden. VEMW kan hieruit belangrijke argumenten ontlenen om de positie van gebruikers te versterken, en een actieve rol te blijven spelen binnen het vakgebied. VEMW ondersteunt projecten ook inhoudelijk door stageplaatsen beschikbaar te stellen. 

Zowel de financiële als inhoudelijke ondersteuning verloopt volgens concrete afspraken, zodat volledige onafhankelijkheid van het onderzoek te allen tijde gewaarborgd blijft.


Inaugurele rede Saskia Lavrijssen

Lees de inaugurele rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries op 17 juni 2016 door prof. dr. Saskia Lavrijssen

Journal VEMW INzicht

23 / 9 / 2015
Rechtspositie onder druk