Second opinion

Uitgangspunten
U heeft een offerte, contract, studie of rapport van een derde ontvangen, bijvoorbeeld met betrekking tot een uitbreiding van of nieuwe aansluiting, een meetinrichting of een technische elektriciteits- of gasinstallatie. U heeft behoefte aan een check, bijvoorbeeld omdat:
• u gerede twijfel heeft over de complexe materie;
• het u aan kennis en expertise ontbreekt om zelf tot een beoordeling te komen;
• het u aan tijd ontbreekt om zelf tot een beoordeling te komen;
• u vraagtekens heeft m.b.t. de compleetheid. 

VEMW wil u graag van dienst zijn. 

Wat kunt u van ons verwachten?
VEMW biedt u een onafhankelijke beoordeling van een document dat u van een derde heeft ontvangen. De beoordeling heeft betrekking op inhoudelijke technische, (financieel-)economische, en/of juridische aspecten, van:
• Contracten (voorwaarden, kosten en tarieven);
• Analyse- of onderzoeksrapport;
• Haalbaarheidsstudie;
• Offerte.

Hoe vraagt u de ondersteuning aan?
U vraagt de ondersteuning aan bij onze beleidsadviseur Jacques van de Worp. Hij neemt uw verzoek met u door en identificeert:
• uw vraag;
• het te beoordelen document;
• uw situatie, voor zover relevant voor uw vraag;
• de wijze waarop wij uw vraag beantwoorden;
• een tijdsplanning.
VEMW stelt een op maat gemaakte offerte op, die met u besproken wordt en na goedkeuring ondertekend. In de offerte is opgenomen welke werkzaamheden wij verrichten en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Wat ontvangt u van VEMW?
Op grond van de analyse wordt een advies opgesteld. VEMW stelt de rapportage schriftelijk aan u ter beschikking, indien gewenst met een mondelinge  toelichting.
De schriftelijke rapportage kent een standaard indeling met een inleiding, afbakening, uitgangspunten, analyse, conclusies en aanbevelingen. 

Wat kost de ondersteuning?
Een nadere specificering van de verwachte werkzaamheden en kosten ontvangt u middels een op maat gemaakte offerte. De kosten worden op basis van werkelijke bestede uren en kosten gefactureerd. De voorwaarden voor onze betaalde dienstverlening vindt u hier.  

Wilt u gebruik maken van deze dienst of heeft u vragen, neem dan contact op met Jacques van de Worp.