Controle Facturen

Grip op de energiekosten gerelateerd aan transport en uw aansluiting

  • Heeft u twijfels over de facturen van uw netbeheerder? 
  • Zijn er onduidelijkheden over de berekeningen van meterstanden en energieverbruiken, vermogens en/ of andere parameters?
  • Is uw productieproces en daarmee uw energiegebruik veranderd en wilt u weten of de gevolgen voor de factuur juist zijn doorgevoerd?
  • Of zijn er andere redenen om uw facturen te laten controleren?
VEMW biedt u de mogelijkheid om uw facturen te laten controleren op juistheid, hetgeen u veel geld kan besparen!

Wat controleert VEMW?

VEMW inventariseert de afspraken (parameters) van de aansluiting die zijn vastgelegd in de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). Op basis van die afspraken en uw energiegebruik ontvangt u maandelijks een factuur van uw netbeheerder. VEMW controleert uw energiefacturen maar kan u - als daar aanleiding voor blijkt te zijn - ook helpen de parameters in de ATO te optimaliseren. VEMW controleert of de toegepaste nettarieven van de netbeheerder in overeenstemming zijn met de door de toezichthouder vastgestelde tarieven.

VEMW controleert de facturen op basis van de werkelijk gemeten en gevalideerde gebruiken en de tarieven zoals de toezichthouder die heeft vastgesteld. Met de factuurcontrole van VEMW heeft u grip op uw kosten!

Lees na inloggen meer over de rapportage, benodigde informatie en de kosten voor de factuurcontrole.

Login