Controle Energiebelasting en Opslag duurzame energie

Betaalt u niet te veel energiebelasting?

Bovenop de kosten voor de levering van elektriciteit en de kosten voor het transport betaalt u belastingen en toeslagen. Zo betaalt u over geleverde energie energiebelasting, BTW en opslag duurzame energie (ODE). Soms komt u als zakelijke elektriciteitsgebruiker in aanmerking voor een vrijstelling, verlaging of teruggave van belastingen en toeslagen. VEMW weet waarover en waarvoor u moet betalen en wanneer u recht heeft op een korting.

Grondslag en vrijstelling

Het is niet altijd even duidelijk over welk volume u energiebelasting moet betalen. Ook kan er onduidelijkheid bestaan over de vraag wie belastingplichtig is: u of uw energieleverancier. Daarnaast zijn er verschillende teruggaveregelingen en vrijstellingen voor zakelijke energiegebruikers zoals de teruggaveregeling voor deelnemers aan een energiebesparingsconvenant (zie bij dowloads) en de vrijstelling voor WKK.

Controle VEMW

VEMW kan voor u nagaan of u voldoet aan de regels voor de energiebelasting en ODE. Hanteert u of uw leverancier de juiste grondslag? Gaat u op een correcte wijze door de staffels? Met een controle van VEMW weet u waar u aan toe bent en voorkomt u wellicht vervelende naheffingen. Ook kan VEMW voor u nagaan of u recht heeft op een teruggave of vrijstelling. VEMW kent de spelregels en kan voor u controleren of u niet te veel betaalt.

Na inloggen leest u meer over de dienst controle Energiebelasting en ODE.

Login