Check Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) netbeheerder

Controle op - en actualisering van - de afspraken met uw netbeheerder in de Aansluit- en Transportovereenkomst

  • Vraagt u zich af of een verzoek van uw netbeheerder in overeenstemming is met uw rechten en plichten als netgebruiker / aangeslotene?
  • Vraagt u zich af of een verzoek van uw netbeheerder in overeenstemming is met de gemaakte afspraken?
  • Is uw productieproces en daarmee uw energiegebruik veranderd en vraagt u zich af of dit consequenties heeft voor de met de netbeheerder vastgelegde afspraken?  
  • of hebt u gewoon behoefte aan een controle van uw aansluiting en de overeenkomst?

VEMW helpt u met een controle van de met uw netbeheerder gemaakte afspraken (rechten en plichten), als vastgelegd in de Aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Een controle van uw ATO is dan nuttig kan u veel ongemak, ellende en geld besparen!

Wat controleert VEMW?
VEMW controleert de afspraken (parameters) die m.b.t. de aansluiting en het transport zijn vastgelegd in de ATO. VEMW helpt u de parameters in de ATO te optimaliseren, zodat u niet teveel betaalt, maar wel altijd verzekerd bent van voldoende capaciteit om aan uw vraag te kunnen voldoen. VEMW controleert of de afgesproken parameters in de ATO overeenkomen met de praktijk, uw wensen en uw verplichtingen.

Met de ATO-check van VEMW heeft u grip op uw rechten en plichten in relatie tot uw netbeheerder!

Lees na inloggen meer over de rapportage, benodigde informatie en de kosten voor een ATO-check.

Login