Waterlunches

VEMW faciliteert voor haar leden kennisoverdracht door middel van ledenbijeenkomsten waaronder kennislunches over water

VEMW Waterlunches 
VEMW organiseert jaarlijks een aantal kennislunches op het VEMW-kantoor in Woerden of op een externe locatie. Deze bijeenkomsten zijn zeer populair onder de leden. In twee uur tijd krijgen zij tijdens een broodjeslunch informatie over actuele thema’s van externe deskundige sprekers. De kennislunches bieden ruimte voor het stellen van vragen en het delen van uw praktijkervaringen tijdens discussies. 

Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis voor leden. 

Andere VEMW ledenbijeenkomsten ziet u in de rechterkolom.