Quick Scan opwek duurzaam

Omschrijving individuele adviesdienst

Uitgangspunten
Als energie- en watergebruiker kijkt u naar mogelijkheden van energiebesparing en duurzame opwek van utilities zoals elektriciteit, stoom, biogas/groen gas, koelwater en proceswater. Een duurzaam opgewekte utility kunt u inkopen (extern opgewekt, met garanties van oorsprong), maar ook zelf opwekken. Wellicht vraagt u zich dan af welke mogelijkheden er zijn en welke problemen zich kunnen voordoen bij de realisatie. Het is een complexe materie; de kennis en expertise zijn in ontwikkeling en het ontbreekt u wellicht aan tijd om hier diep in te duiken. 

VEMW wil u graag van dienst zijn. VEMW biedt hulp met een onafhankelijke ‘reality-check’; een quick scan over de (on)mogelijkheden van eigen opwek. Op basis van de uitkomst kunt u kijken óf en hóe u meer in de diepte, tegen hogere kosten, gaat - of laat - kijken naar mogelijkheden van eigen opwek door een gespecialiseerde aanbieder van diensten, producten en installaties.

Waar heeft de adviesdienst betrekking op?
De meest voorkomende opwekmethoden voor duurzame energie zijn windturbines, zon-PV, biomassa-WKK, restwarmtebenutting, geothermie en warmte-koude-opslag (WKO). Duurzaam watergebruik spitst zich toe op waterhergebruik, recycling, biotechnologie en membraantechnologie. 
VEMW spreekt met u af welke opwekmethoden worden onderzocht en zet de voordelen, nadelen en randvoorwaarden kwalitatief in een overzichtelijke checklist naast elkaar. Daarbij geven wij ook mogelijke consequenties, beperkingen, risico’s en knelpunten aan voor toepassing van de technologie. 

Uitkomst van de quick scan is een advies:
• óf eigen opwekking een te overwegen optie is t.o.v. groene  inkoop, en zo ja:
• welke opwekmethode(n) daarbij in beeld zou(den) komen.

Wilt u meer weten over de begeleiding die VEMW biedt, log dan in voor meer informatie.Login