Positionpaper Multisites

Oplossingen voor multisite aansluitingen

Deze Maatschappelijke Multisite bedrijven, verenigd in het VEMW SectorTeam Multisites, worden geconfronteerd met verschillende problemen met betrekking tot elektriciteitsaansluitingen. De problemen kunne starten bij het moment van een aanvraag voor een nieuwe aansluiting tot en met de oplevering en eventuele beëindiging van een aansluiting. Tussen start en beëindiging (levensketen) ontbreekt het aan controles, adequate afstemmingen, duidelijke afbakeningen van taken, efficiënte administratieve afspraken om een effectief beheer van aansluitingen door Multisites mogelijk te maken.

Soms werken relatief kleine problemen zoals storingen, administratieve wijzingen, etc. als een hefboom. Een probleem bij één aansluiting kan zich uitstrekken over heel veel aansluitingen en tot omvangrijke financiële en administratieve lasten leiden. Het ontbreekt aan een systematische aanpak om de administratie van de vele aansluitingen in de keten te optimaliseren.

VEMW heeft in samenwerking met de bedrijven uit het Sectorteam Multisites de issues in kaart gebracht en samengevat in het Positionpaper Multisites. Behalve een overzicht van de problemen, reikt het SectorTeam tevens oplossingsrichtingen aan.

De belangrijkste punten waar het VEMW SectorTeam Multisites aandacht voor vraagt zijn: 

Wijziging van wet- en regelgeving

  • Definiëring en erkenning van Maatschappelijke Multisites ten opzichte van huishoudelijke en niet-huishoudelijke aansluitingen;
  • Afspreken van specifieke regelingen voor Maatschappelijke Multisite aansluitingen in de Energiewet en de Technische Codes;

Netbeheer

  • Toegang voor Maatschappelijke Multisite bedrijven tot het CAR om beheer van eigen aansluitingen te kunnen optimaliseren (zoals standaard jaarverbruik of technische stamgegevens als type aansluiting)
  • Creëren van mogelijkheden voor individuele afspraken met netbeheerders via de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), bijvoorbeeld over facturatie en communicatie
  • Optimaliseren markering en tracering aansluitingen door bijvoorbeeld gebruik te maken van GPS-coördinaten, o.a. in het CAR
  • Alloceren van verbruiken op basis van werkelijke meetdata in plaats van standaard jaarverbruik/profielen.

Met het Positionpaper verwachten de bedrijven een constructieve bijdrage te leveren aan de nieuwe Energiewet. VEMW zal in dialoog met EZK, ACM, de netbeheerders en meetbedrijven en het GEN de belangen van de multisitebedrijven behartigen.


Voor vragen kunt u terecht bij VEMW-adviseur Eric Picard, zijn contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Samenstellers
Het Positionpaper Multisites is tot stand gekomen dankzij