Melden directe lijn

Hulp van VEMW bij het melden van een directe lijn

In Nederland is niet iedereen op dezelfde wijze aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Er kan sprake zijn van een bijzondere aansluitsituatie. Wanneer u als zakelijke elektriciteitsgebruiker zelf elektriciteit opwekt en een gedeelte doorlevert kan er sprake zijn van een net; een gesloten distributiesysteem. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van een directe lijn. Voor de Directe Lijn gelden minder zware eisen en verplichtingen dan voor een Gesloten distributiesysteem.

Melding

Wanneer er sprake is van een Directe Lijn dan moet u dit melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM beoordeelt de melding niet inhoudelijk. Wel toetst de ACM of de door u aangeleverde informatie correct en compleet is. Als de melding de toets doorstaat wordt uw directe lijn opgenomen in het “Register van Directe Lijnen”. Hiermee staat uw rechtspositie eenduidig vast.

Begeleiding VEMW

VEMW gaat allereerst voor u na of er in uw situatie sprake kan zijn van een directe lijn. Wanneer dat het geval is kan VEMW u verder begeleiden bij de melding. VEMW zorgt dat uw melding compleet en correct ingediend kan worden.

Na inloggen leest u meer over de exacte dienst 'melden directe lijn' en de kosten.

Login