Leidraad Noodstroomvoorziening

Praktische handleiding en checklist noodstroominstallaties

Heeft uw bedrijf of instelling een noodstroominstallatie, dan weet u hoe essentieel de betrouwbaarheid hiervan is. Voor organisaties als ziekenhuizen, datacenters en banken vormt het zelfs een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Als de openbare stroomvoorziening uitvalt, moet de noodstroomvoorziening een betrouwbaar alternatief zijn.

Om de continuïteit van de noodstroomvoorziening te waarborgen, is een degelijke procedure van tests en controles nodig. Vanuit de behoefte om dit proces te stroomlijnen, heeft VEMW een aantal deskundige gebruikers van noodstroominstallaties bijeengebracht in het SectorTeam Ziekenhuizen. Door hun kennis en ervaring te bundelen is de Leidraad Noodstroomvoorziening ontwikkeld, een uniek instrument waarmee organisaties kunnen controleren hoe adequaat hun noodstroomvoorziening is en waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn.

De leidraad is weliswaar voor en door ziekenhuizen ontwikkeld, maar kan worden toegepast in alle bedrijven en instellingen die over een noodstroomvoorziening beschikken of overwegen deze te installeren. In de Leidraad Noodstroomvoorziening komen alle relevante elementen aan bod, zoals het testen, toetsen, beheer en onderhoud van een installatie, het risicobeleid van de organisatie en de noodzakelijke interne en externe communicatie in noodsituaties.

Interesse in de Leidraad Noodstroomvoorziening?
Bent u -een toekomstige- eigenaar of beheerder van een noodstroomvoorziening en wilt u ook uw voordeel doen met de Leidraad Noodstroomvoorziening? Neem dan vrijblijvend contact op met VEMW via 0348-484 350. Leden van VEMW kunnen de Leidraad Noodstroomvoorziening downloaden van de website van VEMW.

Bekijk hier een preview

Praat mee over de Leidraad Noodstroomvoorziening
De samenstellers van de Leidraad zijn erg benieuwd naar ervaringen met dit document. U kunt deze delen in de speciale LinkedIn-group Leidraad Noodstroomvoorziening Ziekenhuizen.

Is u iets opgevallen tijdens het gebruik van de Leidraad? Ziet u noodzakelijke verbeteringen in de tekst, ontbreekt er iets in de checklist of heeft u andere op- of aanmerkingen? Uw feedback is van harte welkom!

Meld u aan bij Linkedin.com en surf direct naar Linkedin.com/groups/13521608.

Voor vragen kunt u terecht bij VEMW-adviseur Eric Picard, zijn contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Samenstellers
De Leidraad Noodstroomvoorziening is tot stand gekomen dankzij:

Deelnemers Leidraad Noodstroomvoorziening Sectorteam Ziekenhuizen
AMC Academisch Medisch Centrum, AZM Academisch Ziekenhuis Maastricht, Albert Schweitzer ziekenhuis, VUMC/VU Energiebedrijf, Erasmus MC Rotterdam, Gelre ziekenhuizen, loc. Apeldoorn, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Rode Kruis Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum St. Radboud