Inkopen van drink- en industriewater

VEMW begeleidt u bij de inkoop van drink- en industriewater

In veel gevallen kunt u als grootgebruikers van drinkwater maatwerkafspraken maken met uw drinkwaterbedrijf. In een contract met het drinkwaterbedrijf maakt u afspraken over de prijs, de kwaliteit van het water, de continuïteit van de levering én de voorwaarden waaronder de levering plaatsvindt. Drinkwaterbedrijven verlenen steeds vaker aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld: advies over uw waterhuishouding, het beschikbaar stellen van bluswater en het monitoren van uw waterverbruik.

Wat doet VEMW voor U?
VEMW beschikt over kennis en ervaring inzake de inkoop van drinkwater en industriewater en de voorwaarden waaronder de inkoop kan plaatsvinden. Indien u voornemens bent om nieuwe afspraken te maken met uw drinkwaterbedrijf of bestaande afspraken te wijzigen, kan VEMW u daarbij ondersteunen. Ook kan VEMW de offerte van uw drinkwaterbedrijf beoordelen en u ondersteunen bij het voeren van gesprekken en onderhandelingen met uw drinkwaterbedrijf.

Hoe doet VEMW dat?
Indien uw op het punt staat om afspraken te maken met uw drinkwaterbedrijf en u heeft behoefte aan begeleiding door een medewerker van VEMW, kunt u contact opnemen met VEMW. VEMW bepaalt samen met u hoe de advisering wordt ingevuld.

Wat ontvangt u van VEMW?
Afhankelijk van uw specifieke vraag wordt in onderling overleg bepaald waar de door VEMW te leveren ondersteuning in resulteert. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een second opinion of aan een inkoopadvies op maat. Neem contact op met Roy Tummers.